Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еврофондове подкрепят общински екопроекти

Общините у нас имат сравнително ограничени възможности за действие при разработването на различни инвестиционни проекти, но пък те са много активни в рамките на тези свои възможности. Заедно с това те са много активни при привличането на финансиране от различните европейски програми. 

Община Пловдив е един от примерите за това. В момента напредва работата по реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив. А фирмата по надзор на строителството - ДЗЗД „Дейта консулт“, работи по оценката за съответствие на проекта с изискванията. Когато тя бъде завършена, ще се предприемат действия по издаване на разрешение за строително-ремонтни работи, уточнява заместник-кметът Пламен Райчев.

Това е изключително важен проект за Пловдив и региона. Кметът Здравко Димитров изразява надежда, че през месец май ще бъде направена първата копка на обекта и той ще бъде реализиран в посочения срок от 730 дни, съобщиха от общината. Пречиствателна станция е най-големият обект през тази година и е на стойност 70 млн. лева. Той е част от първия етап на „Интегрирания проект за водите на град Пловдив “, който се финансира със 115 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020″.

След проведена обществена поръчка за изпълнител е избрано ДЗЗД „ПСОВ Пловдив 2018“ - обединение от фирмите "ГБС Пловдив“ АД, ,,Главболгарстрой“ АД и ,,Еко-Проект 2000“ ООД, с подизпълнител „Кристална вода“ АД. Пречиствателната станция ще намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника на Пловдив.

Общо 18 значими обекта в Плевен ще бъдат финансирани през 2021 година, съобщи кметът на общината Георг Спартански.
Единадесет от тях ще се реализират със собствени средства, а за седем ще се използва европейско финансиране.
Един от големите обекти е започващият основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на централната плевенска автогара, за което са осигурени 2.6 млн. лева. Ремонтът й ще продължи до 31 декември. Очаква се тя да носи директни приходи в бюджета на общината между 500 хиляди и 600 хил. лева годишно, прогнозира кметът.

В община Ямбол продължават строително-монтажните работи по изграждането на компостираща инсталация за разделно събирание на зелени и биоразградими отпадъци, съобщиха от кметската управа. Съоръженията и довеждащата инфраструктура се изграждат на терен в близост до площадката на Регионалното депо край с. Хаджидимитрово, с предвиден капацитет от 2400 т/годишно. Инсталацията ще приема и обработва разделно събрани зелени и дървесни отпадъци.

Общият размер на инвестицията е 3 645 375 лева. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на България осигуряват 2 514 947 лв. безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 130 427.76 лв., в т.ч. ДДС 586 368.09 лв., собствено участие 544 059.67 лева.

Общата продължителност на проекта е 36 месеца, като изпълнението му се очаква да приключи през юли 2022 година. Изграждането на компостираща система ще доведе до намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в града и ще доведе до подобряване на качеството на околната среда.

Брошурата "Успешни европроекти в област Разград 2014-2020" представя  над 60 проекта, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и от бюджета на България. Четвъртото печатно издание е в тираж 1000 броя, съобщиха от Областния информационен център.

Всички получатели на евросредствата са от Разградска област. Повечето от проектите са приключили, а други все още се изпълняват. Те са съфинансирани от оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Региони в растеж” (ОПРР), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР), „Храни и/или основно материално подпомагане” (ОПХ), „Добро управление” (ОПДУ), Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програма „Еразъм+” и Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за периода 2014-2020 година. 

От Областния информационен център заявяват, че стремежът им е и с новата си книжка да ориентират предприемчиви граждани, фирми и организации как да осъществят свои идеи чрез европейско финансиране.

От началото на програмния период до 31 март тази година в област Разград с евросредства са финансирани 578 проекта на обща стойност над 149,5 млн. лева. По оперативните програми са сключени 390 договора за безвъзмездна финансова помощ за над 95 млн. лева, като реално изплатените средства по тях са повече от 57 млн.  лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във