Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еврофинансиране за смели фирми и общини

Общините и фирмите откриват предимствата и ползата от различните оперативни програми и вече по-смело подават документи и кандидатстват за европейско финансиране. Макар и не много големи като стойност проектите осигуряват запазване или разширяване на бизнеса. Числата показват и повишаване на броя на сключените договори през последните месеци най-вече заради свързаните с пандемията мерки за компенсиране на спрели или временно затворани предприятия и изпълняваните по оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси" проекти. 

Инвестиции за 103 400 000 лева по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ са влезли в област Добрич през периода 2014-2020 година, съобщават от Областния информационен център. Общо 870 проекта са подадени от общини и фермери по всички подмерки на програмата, като 202 от тях са одобрени и са сключени договори за финансиране.
През миналата година в област Добричка област са подписани 28 договора с подкрепа от ПРСР за близо 6 800 000 лева. Заедно с това са изплатени около 17 700 000 лева по 80 проекта, които са получили финансиране от програмата.
Подкрепа е получил земеделски производител за изграждане на база за рециклиране на асфалт, за да се ускори диверсификацията на неземеделските дейности в района. С помощ по програмата един предприемач  ще създаде винарска изба, друг ще изгради цех за производство на алуминиева и PVC дограма. С инвестиция по програмата земеделски производители финансират разширяване и модернизиране на стопанствата и закупуване на земеделска техника.

За програмния период 2014-2020 г. в област Разград се изпълняват 490 проекта с евросредства, като  инвестициите са общо 142 724 682 лева, съобщават от Областния информационен център.
По оперативните програми "Развитие на човешките ресурси", "Храни", "Иновации и конкурентоспособност", "Региони в растеж", "Наука и образование за интелигентен растеж", "Добро управление" и "Околна среда" са сключени 340 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 90 001 674 лева. Реално изплатените средства по тях са 54 351 068 лева.
Заедно с това се отбелязва и ръст на сключените договори през последните три месеца. Обяснението е със свързаните с пандемията компенсиращи мерки и изпълняваните по оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси" проекти от страна на бизнеса и общините. Част от подадените проектни предложения на микро-, малки и средни предприятия по някои процедури са още в процес на оценка.
Програмата за развитие на селските райони е финансирала 148 договора за безвъзмездна помощ в региона, на обща стойност 51 188 957 лева. По Програмата за морско дело и рибарство се изпълняват два проекта за 1 534 050 лева.

По линия на мерките за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, микро- и малки фирми в област Хасково са получили финансиране с 3.93 млн. лева. Те са сключили 505 договора за подпомагане, съобщават от Областния информационен център.
Най-много са те в община Хасково - 265, за около 2 млн. лева. Има обаче и една голяма група от фирми, които  имат право на помощ по тази мярка, но се въздържат да кандидатстват, тъй като не могат да докажат годишните си обороти.
Експертите отбелязват, че голяма част от консултираните в центъра са търсели възможности за финансиране на строителство на къщи за гости по Програмата за развитие на селските райои.

Facebook logo
Бъдете с нас и във