Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еврофинансиране за общински екопроекти

Общините нямат време. Годината е изборна, но местната власт има своите планове и проекти и те трябва да се изпълняват. Още повече, че за някои от тях и парите са налични. А и населението очаква започването и завършването им, тъй като са свързани с качеството на живот и опазването на околната среда. 

В община Ямбол започва пореден етап от ВиК реконструкция по проект за 31 млн. лева. Предстои подмяна на част от старите главни водопроводи и на сградни отклонения, както и подновяване на около 5 км канализационна мрежа. Ще се изгради и 6.5 км нов водопровод между помпените станции "Ормана" и "Кабиле", което ще спре загубите по трасето от 1500 куб. м вода на денонощие. По този проект приключва и реконструкцията на външен довеждащ водопровод "Воден - Елхово" с дължина 11 километра. 
Очаква се като резултат от ремонтите в Ямбол и Елхово да се намалят с 10% загубите по водопреносната мрежа в региона, също така и да се намалят до минимум авариите и да се подобри качеството на питейната вода.
Проектът се финансира с 23.2 млн. лева по оперативна програма "Околна среда" и трябва да приключи през март 2024 година.

ВиК - Шумен пък работи по два договора за подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на града, в които ще се инвестират над 14.1 млн. лева.
Предвижда се работите да приключат в рамките на 720 календарни дни.
Проектите се финансират по Оперативна програма "Околна среда" на Европейския съюз. Очаква се изпълнението им да подобри качеството на услугите и средата за живот и бизнес в Шумен и да подпомогне развитието на региона. Достъпът до средства по европейски програми ускорява изпълнението на тези проекти, предвид финансовите възможности на българските ВиК дружества. 

В Плевен старото общинско депо за битови отпадъци ще бъде рекултивирано с инвестиция от 12.4 млн.лв. до април 2022 г., съобщават от от общината.
Този проект е финансиран по приоритетна ос "Отпадъци" на Оперативната програма "Околна среда 2014 - 2020 г.". Европейският фонд за регионално развитие ще отпусне 10.4 млн. лв., а националното съфинансиране е в размер на 1.8 млн. лева.
Очаква се така да се намали негативното въздействие върху околната среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води. А и с изпълнението на проекта ще се покрият нормативните изисквания за експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Припомняме, че в община Плевен вече работи ново Регионално депо за битови отпадъци, което обслужва няколко общини чрез модерни технологии.

За реализация на някои свои проекти община  Пловдив предвижда да изтегли заем в размер на 40 млн. лв., като сумата е почти три пъти по-малка от първоначално предвидената, съобщава кметът на града Здравко Димитров. 
Той допълва още, че проектите, които няма да бъдат финансирани чрез заем, също ще бъдат завършени. За позлеза "Модър Царевец", който минава под жп линията София-Пловдив, има пари. Проектът е залегнал в концепцията от 2013 г. за обосовяване на вътрешно градски алтернативни маршрути. Съоръжението е част от Южната тангента на града. Проектът ще се реализира в три етапа и е планирано да завърши през 2024 година.

Строителните работи на първия етап започнаха в началото на тази година от фирма „Драгиев и ко“, която спечели търга за строеж на подлез през лятото на 2020 г. за стойност 11.5 млн. лева. 

За пробива под Водната палата също ще се търсят средства, както и за нова техника на "Градини и паркове", отбелязва кметът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във