Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еврофинансиране и по Програмата за транснационално сътрудничество

България ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти по новата Програма за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море“ 2021-2027 година. Прогнозният й бюджет ще е около 230 милиона евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиране от държавите-участнички. 

Програмата включва 67 крайбрежни региона и острови в десет страни-членки на ЕС и ще подпомага мерки в областта на иновациите и новите технологии - като  проекти за прилагане на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда. По-конкретно става дума за решаване на проблеми, свързани със замърсяване на морските територии, управлението на отпадъци, опазване на биологичното разнообразие и др.

Борбата с изменението на климата също ще е сред приоритетите, като ще се даде възможност за съвместни проекти за управление и минимизиране на рисковете от природни бедствия. 

Сериозно внимание ще се обърне и на сектор „туризъм“, отчитайки неговата икономическа значимост за регионите в Средиземноморието, както и последиците от социално-икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19.

Очаква се програмата да е готова в рамките на следващите няколко месеца и внесена за одобрение от Европейската комисия през втората половина на годината.

От българска страна Национален орган на програмата ще бъде Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка ведомството започва обществени консултации по Доклада за екологична оценка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във