Банкеръ Daily

Управление и бизнес

EVN обслужва дигитално и подкрепя развитието на възобновяемата енергия

Един от най-ясните показатели за успешното използване на инвестициите от EVN България е намаляването на технологичните разходи по разпределителната мрежа, съобщават от компанията. „Това, което ние успяхме да постигнем, е да намалим тези загуби от 19.5% през 2005 г. до близо 7% през 2021-а. Намалението е благодарение на инвестиции в модернизиране на мрежата, дистанционно отчитане и управление. По-малкият технологичен разход означава по-малко разходи в мрежовите тарифи. Означава и отговорно отношение към климата и спестена енергия от 1000 GWh (гигаватчаса) и 600 000 тона СО2 - една от най-големите енергийноефективни мерки в страната”. Това отбелязва Александър Сипек, председател на съвета на директорите на EVN България.

Той подчертава и приносът на EVN Топлофикация към чистия въздух в Пловдив. Към 2022 г. компанията е вече с изцяло нови производствени мощности, включващи модерна когенерационна централа и пет водогрейни котeла, които гарантират бъдещето на услугата за втория по големина град в България.
Достигнатите инвестиции от 2 млрд. лв. в България представляват близо 7% от всички инвестиции в енергийния сектор в България от 2005 г. досега. Това са вложения, които  осигуряват работни места както в компанията, така и при подизпълнители, 99% от които са дружества, базирани в България.

Тези инвестиции играят решаваща роля и за регионалното развитие, отбелязват от фирмата. За целия период EVN е осигурила средно по 4% от всички инвестиции във всяка една от 9-те области в Югоизточна България, в които работи. А това е принос както за икономическия растеж на регионите, така и за привлекателността им за правене на бизнес.

По отношение на бъдещето приоритет остава сигурността на доставките на електроенергия, обслужването на клиентите по един все по-дигитален начин и подкрепа на развитието на възобновяемата енергия, както в частта присъединяване към мрежата, така и като наше EVN производство,  споделя Сипек. До момента разпределителна компания на EVN  в Югоизточна България е присъединила 786 MW (мегавата) ВЕИ централи, най-големият брой в България. От тях почти 600 MW са само фотоволтаични централи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във