Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ESG факторите натежават при решения за инвестиции в недвижими имоти

С оглед на геополитическите и здравни кризи, глобалните икономически перспективи продължават да се променят често и е изключително трудно да бъдат прогнозирани. Настоящата ситуация е изключително сложна, оказва влияние върху широк спектър от икономиката и най-вероятно ще се влоши през 2022 г., преди да се подобри, посочват от Colliers в свой анализ за инвестиционния пазар на нидвижими имоти в Централна и Източна Европа.

Войната в Украйна и свързаните с нея санкции, в допълнение към пандемичните и ESG фактори /екологични, социални и управленски/ и смущения, ще окажат въздействие върху пазарите на недвижими имоти по отношение на предлагането, търсенето и достъпността. Не всички от тези въздействия са отрицателни, но ще се различават в отделните сектори на недвижимите имоти. "Въпреки това, много внимателно се наблюдават както нарастващата инфлация, така и лихвените проценти, тъй като те ще сложат край на продължителния период на "ниски лихви", което ще се отрази не само на цената на дълга и ценообразуването, но и на множество други разходи за инвеститорите в недвижими имоти, строителните предприемачи, наемателите и потребителите", отбелязва Кевин Търпин , регионален директор "Капиталови пазари" за ЦИЕ в Colliers.

ESG: интегриране в процесите за оценка и проверка на недвижими имоти 

Налице е все по-належаща необходимост от интегриране на ESG факторите в процеса на вземане на решения от инвеститорите в недвижими имоти, особено поради различията в сравнителния анализ и прилагането на ESG, които се наблюдават при различните участници в сектора на недвижимите имоти и в секторите в Централна и Източна Европа.

Оана Стаматин, директор ESG за ЦИЕ и Румъния в Colliers, коментира: Всички сте чували термина "невъзвръщаеми активи" и в зависимост от това дали купувате, държите или продавате, този термин ще ви накара да възприемате недвижимите имоти или сделките по съвсем различен начин.“ В бъдеще елементите, които съставляват ESG, вече са и ще стават все по-важни за инвестиционните стратегии. „Извършването на преглед на ESG по време на дю дилижънс процеса може да помогне на инвеститорите да идентифицират рисковете за сделките и ключовите възможности за подобряване на ESG след придобиването, като същевременно подчертават недостатъчните стандарти и идентифицират регулаторната отговорност", добавя Оана Стаматин.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във