Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕС въвежда нов ред за газовите доставки

Предвиждат се коридори за спешно снабдяване със синьо гориво в Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ.

Създаването на Енергиен европейски съюз вече е с една крачка по-близо, след като през седмица Съветът на ЕС прие преработения регламент, засягащ мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ. Общата цел на регламента е да се укрепи енергийната сигурност на Европейския съюз, като се намали зависимостта му от трети страни по отношение на енергийните доставки и му се даде възможност за по-бързи и ефикасни действия при евентуални кризи, свързани с доставките на синьо гориво. Той ще допринесе и за по-доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар, и за изграждането на по-голямо доверие и солидарност както в рамките на ЕС, така и с неговите партньори. Друга важна част от разпоредбите е, че дават достъп на властите от ЕС до информация за газовите договори, които са от общностно значение. 

Основните новости в регламента са няколко. На първо място това е а засиленото регионално сътрудничество и координация на базата на основани на риска групи от държави членки. То ще включва концепцията за коридори за спешно снабдяване с газ, които трябва да бъдат направени от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ. Следващият ключов момент са задължителните регионални превантивни планове за действие и такива за извънредни ситуации, както и регионални оценки на риска, които трябва да се изготвят съвместно от всички държави членки в рамките на дадена рискова група. Те трябва да бъдат представени пред Европейската комисия до 1 март 2019 година.

По-нататък в регламента е включен механизъм на солидарност, който ще се прилага задължително в крайни кризисни случаи - например ако настъпи период на много ниски температури, на много високо търсене на газ и в случай на нарушаване на работата на газова инфраструктура, при който всички извънредни мерки не са свършили работа. Определено е държавите членки, нуждаещи се от прояви на солидарност, да се стремят към най-изгодната оферта, ако има повече от един доставчик. Въвежда се и понятието "защитен по линия на солидарността клиент". Към такива клиенти, според регламента, може да бъдат отнесени както частни потребители, така и някои много важни социални служби, включително и малък и среден бизнес.

Според одобрените текстове ще има и засилен мониторинг на разпоредбите в договорите за доставка на газ. Казано иначе, властите в съответните страни ще могат в определени случаи да отправят питания към компаниите за съдържанието на дългосрочните им договори за покупка на синьо гориво - срок, годишни обеми за доставка, пунктове за доставка, минимални дневни и месечни количества, както и условия за преустановяване на доставките. Идеята е така да се направи по-добра преценка на ситуацията с газоснабдяването в ЕС. Записано е, че една година след влизането на регламента в сила газовите компании ще трябва да уведомят властите за всички съществуващи договори, които попадат в обсега на  тези условия. Европейската комисия ще може във всеки един момент да изисква предоставяне на договора, с изключение на информация за цената.

 


Правителството одобри Шестия национален доклад за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци. Също така Министерският съвет възложи на председателя на Агенцията за ядрено регулиране да внесе доклада в Международната агенция за атомна енергия.

"Документът представя постигнатия от страната напредък в прилагане на изискванията на конвенцията. Той акцентира върху настъпилите изменения в националната инфраструктура за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци и състоянието на съоръженията. Детайлно е представено развитието в областта на управлението на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци за периода от 2014-а до 2016 г. ", съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във