Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕС приема нов регламент за енергийните регулатори

Министрите на енергетиката от Европейския съюз съгласуваха позициите си по регламент за актуализиране на ролята на ACER – Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори. Целта на регламента е да се подобри сътрудничеството между националните регулатори на електроенергия и газ чрез актуализиране на задачите на агенцията. ACER вече действа в областта на надзора на пазара на едро и спомага за решаването на трансгранични въпроси.

Предложението за преработване на регламента за ACER е последният правен акт от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, по който министрите най-накрая постигна общ подход. 

"Всички държави членки признават, че е необходимо съществуващата законодателна рамка да бъде адаптирана с цел да се определят наново начинът, по който агенцията функционира, нейната роля и компетентност. Това адаптиране включва задачите на директора и на Съвета на регулаторите на агенцията, който се състои от старши представители на националните регулаторни органи на държавите членки. Наново е определено разпределението на задачите между Съвета на регулаторите и директора на ACER", каза енергийният министър Теменужка Петкова.

ACER вече подобри координацията между регулаторите по трансгранични въпроси. Агенцията започна да функционира официално през март 2011 г. и е със седалище в Любляна, Словения. От създаването си досега агенцията получи нови важни задачи, свързани с надзора на пазарите на едро, и в областта на трансграничната енергийна инфраструктура. На агенцията ще се възлагат нови регулаторни задачи и компетенции само ако е налице подходящо участие на държавите членки. Това ще бъде гарантирано със законодателни актове, приети по обикновената законодателна процедура, или с изпълнителни актове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във