Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕС очаква бързо възстановяване на икономиката на България

Заради пандемията на Ковид-19 българската икономика се сви с 4,2 на сто през 2020 година. Износът на стоки и услуги бяха основното препятствия в икономическа дейност с брутен отрицателен принос от 7,3 процентни пункта. Частното потребление остана непроменени през 2020 г. в сравнение с нивата от 2019 г. и се определяше спрямо промените в интензивността на мерки за ограничаване през годината. Това посочва ЕК в пролетните си прогнози, които публикувани днес.

Частното потребление бе подкрепено от запазването на работни места по схемите за подпомагане на заетостта и положителната на динамика на заплатите, наличното финансово състояние на домакинствата в началото на криза и относително оптимистичните очаквания за икономическа дейност. Инвестициите се свиха рязко през първата половина на миналата година на фона на увеличената икономическа несигурност и нарасналите промишлени мощности. С постепенното възстановяване на степента на използване на капитала и увеличението на инвестиции в държавния сектор през втората половина на 2020 г. капиталообразуването се върна към предкризисните нива. Държавното потребление подкрепи общо търсенето през втората половина на 2020 година. Вносът се е свил с 6,6 на сто през 2020 година.

В перспектива икономическата активност вероятно ще отбележи отскок от второто тримесечие на тази година и след това ще набира допълнителен инерция. Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне с ускорен темп от 3,5 на сто през 2021-а до 4,7 на сто през 2022-а, според усвояването на средствата от Фонда за възстановяване и развитие, приет от правителството на 28 април. Износът на стоки ще се възстанови през 2021 г. на фона на увеличеното външно търсене.

Динамиката на износа на услуги ще зависи до голяма степен от развитието в туристическия сектор. Очаква се при тях да настъпи известно възстановява в сравнение с криза миналата година, но вероятно ще останат през тази година с около една четвърт под нивата отпреди кризата преди тази разлика да се намали още през 2022 година.

Инфлацията в България ще ускори темпа през 2021-а до 1,6 на сто след отчетените 1,2 на сто миналата година, за да достигне 2 на сто през 2022-а, посочва ЕК в пролетните си прогнози.

Безработица ще следва положителна тенденция със спад до 4,8 на сто тази година след регистрираните 5,1 на сто миналата година и още по-силно понижение до 3,9 на сто през 2022-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във