Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕС МОЖЕ ДА НИ ОБЯВИ ОТНОВО ЗА ДЪРЖАВА С НЕПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ПОМОЩИ ЗА 300 МЛН. ЕВРО ГОДИШНО НИ ОБЕЩАВАТ ОТ БРЮКСЕЛ

Правителството на Симеон Сакскобургготски не може да поеме ангажимента, че до септември ще успее да изпълни изискванията на Европейския съюз, които ще позволят на България да се включи в групата на държавите с работеща пазарна икономика. Това стана ясно след срещата между главния преговарящ на Европейската комисия за България Майкъл Лий и вицепремиера и министър на икономиката Николай Василев. Пред медиите Василев заяви:
Новият доклад, в който ще бъде направена оценка за икономиката ни, ще започне да се подготвя през септември в Брюксел и трябва да бъде представен от Европейската комисия на 13 ноември. Така че разполагаме само с два месеца. Това е твърде кратък период и аз не мога да обещая, че ще можем да направим необходимото, за да бъдем оценени като страна с работеща пазарна икономика. Съжалявам, че в момента не сме януари месец 2001 година.
Страната ни трябва да изпълни няколко изисквания, ако иска да получи положителна оценка от ЕС, поясни Николай Василев. Налагат се промени в съдебната система и в законите, които уреждат икономическите взаимоотношения, за да се повиши тяхната ефективност.
Майкъл Лий е обърнал внимание на мерките, които трябва да се предприемат за борба с корупцията, и е одобрил програмата на управляващите в тази област. Главният преговарящ на Еврокомисията за България е подкрепил намеренията на Национално движение Симеон Втори за реформи в митниците и за намаляване на преките данъци, допълни Василев.
Майкъл Лий е подчертал, че не е редно България да предоставя държавни помощи за развитие на индустрията. Най-вероятно той е визирал безлихвените заеми, които бюджетът отпусна на някои фирми, изпаднали в тежко финансово състояние - като Вазовските машиностроителни заводи в Сопот, коментираха експерти. Вицепремиерът е обещал, че кабинетът Сакскобургготски, няма да предоставя подобни средства на държавни предприятия. Изключения ще се правят само в случаите, когато се приватизират дружества, чиито задължения не могат да бъдат погасени. За тях правителството ще прилага схемата за отписване на дълговете им с цел теза фирми да бъдат продадени.
Николай Василев е поел ангажимент пред Майкъл Лий правителството да предприеме спешни мерки за либерализацията и приватизацията на енергийния отрасъл.
На срещата си с финансовия министър Милен Велчев главният преговарящ на Европейската комисия е изтъкнал необходимостта от по-тясна връзка между финансовия и производствения сектор. За пореден път е било констатирано, че предприятията - особено малките и средните, са затруднени да си осигурят нужното им финансиране. Милен Велчев е информирал Майкъл Лий, че НДСВ подготвя промени в Гражданскопроцесуалния кодекс, които да позволят на кредиторите по-бързо да осребряват заложените в тяхна полза активи, което на практика ще улесни отпускането на заеми. Ще бъдат направени корекции и в Наказателния кодекс, които ще позволят на банкерите да предоставят необезпечени кредити, без да са застрашени от съдебно преследване, както е записано в сега действащия Наказателен кодекс. Парламентът ще осъвремени и Търговския закон в частта му за несъстоятелността, така че да се ускорят процедурите по фалитите. За да бъде решен въпросът с активите на затворените банки, които вече пет години вегетират на финансовия ни пазар, Народното събрание ще приеме закона за банковата несъстоятелност.
Майкъл Лий е уведомил Милен Велчев, че през тази и следващата година ЕС е готов да отпусне на България безвъзмездна финансова помощ по предприсъединителните си програми до 600 млн. евро (по 300 млн. евро годишно). Правителството и отделните ведомства трябва да представят на ЕС достатъчно качествени проекти, които да отговарят на критериите за финансиране от предприсъединителните фондове.
Годишният размер на средствата, които ЕС планира да предостави на България, е 2.5% от брутния ви вътрешен продукт. Това е едно от най-високите нива на подпомагане на страна, която е кандидат-членка на съюза, заяви Майкъл Лий.
Той изрично уточни, че средствата от ЕС са безвъзмездни и не включват кредитите, които се отпускат по линия на Европейската инвестиционна банка. Една трета от европомощта, или около 100 млн. евро, ще дойде по линия на програма ФАР. Майкъл Лий заяви, че има възможност финансирането по нея да бъде увеличено допълнително и да достигне до 113-115 млн. евро годишно. Останалите пари до 300 млн. годишно ще бъдат предоставени по програмата за земеделието и развитие на селските райони САПАРД и за подобрения на транспорта и на околната среда по програма ИСПА. Част от тях ще бъдат и за модернизиране на АЕЦ Козлодуй.

Facebook logo
Бъдете с нас и във