Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕРП-тата възразиха срещу решението на КЗК

„ЧЕЗ Разпределение България” не злоупотребява с господстващо положение, заявиха от компанията в становище във връзка с решението на КЗК да предяви на трите ЕРП-та твърдения за нарушения. Според антимонополната комисия дружествата са обявили необосновано високи цени за достъп до мрежата ниско напрежение.

„Електрическите стълбове са собственост на дружеството, а цените за отдаване под наем са определени икономически обосновано и законосъобразно, на пазарен принцип при отчитане на всички допълнителни разходи, свързани с това, и от лицензиран оценител“, заявяват от ЧЕЗ.

От дружеството уточняват, че очакват мотивите за решението, след което в законовия срок ще внесат съответното становище и ще предприемат действия за защита на интересите на клиентите и акционерите си.

От EVN България Електроразпределение също заявяват, че ще внесат в срок своето становище пред КЗК, след като се запознаят в детайли с предявеното твърдение.

„Принципната политика на компанията е, че ползването на части от мрежата, собственост на "EVN България Електроразпределение", при желание от други субекти за техни бизнес цели не може да става безвъзмездно, което не се отрича от съобщението на КЗК“, допълват от EVN.

Според дружеството прилаганият модел на ценообразуване отразява разходите, които EVN извършва по поставяне и безопасно съхраняване на кабелните електронно-съобщителни мрежи върху стълбовете на разпределителната мрежа.

От компанията изразяват увереност, че в рамките на производството на КЗК ще може да представят своите аргументи за намиране на най-доброто за всички страни решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във