Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Епидемичните мерки увеличиха продажбите на вътрешния пазар на шлифовъчни машини

Във връзка с разпространението на COVID-19 по света всички правителства предприеха мерки с цел ограничаване на неговото разпространение. След като  от 13 март в България бе въведено извънредно положение до 13 май, от 14 май бе обявена извънредна епидемична обстановка, чийто срок на няколко пъти бе удължен. Това постави много фирми в трудна ситуация за производство и търговия. 

В “Завод за шлифовъчни машини” АД - Асеновград са предприели мерки, за да се гарантира здравето и работоспособността на работниците и служителите с цел непрекъснатост на производствения процес. Ефектът от мерките, които правителствата в цял свят предприемат, в това число и в България, неминуемо оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. 

Основната дейност на фирмата е производство на шлифовъчни машини, рециклиране и ремонт на металорежещи машини. Тя се осъществява в завод, собственост на дружеството, в Асеновград. Към края на четвъртото тримесечие в предприятието работят 25 човека /спрямо 28 човека към декември 2019 г./.  

Заводът за шлифовъчни машини изнася своята продукция в редица страни, част от суровините и материалите, с който работи, са внос от ЕС и трети страни. Предвид факта, че разпространението на COVID-19 е различно в различни части на света, за ограничаване разпространението му се прилагаха ограничения на придвижването на товари и хора. А това пък неминуемо се отразява и на износа на готова продукция и на вноса на суровини, материали и компоненти. Това забавяне влияе и на сроковете за изработка и реализация на готовата продукция и съответно се дължат неустойки.

Епидемичните мерки в различните страна са причината за нарастването на дела на продажбите на вътрешния пазар от “Завод за шлифовъчни машини” АД. През миналата година за българските му партньори се насочват 70.73% от продажбите при 57.15% през 2019-а. Към европейския пазар са заминали 20.33% от всички изделия на завода, а останалото производство е изнесено към в трети страни. 

От предприятието съобщават, че въпреки трудните условия за бизнес през миналата година са произведени повече шлифовъчни, а и друг тип машини. Общо приходите са на стойност 3.80 млн. лева при 1.99 млн. лева за 2019 година.  

А с цел управление на ценовия риск, от дружеството заявяват доставката на необходимите материали предварително и по тримесечия, договарят се и  цените на тези услуги, за които това е възможно и съответно се сключват договори за цялата финансова година.

“Завод за шлифовъчни машини” АД приключва миналата година с печалба от основна дейност в размер на 287 хил лв., като нетната печалба е 14 хил. лева. През 2019-а положителният финансов резултат беше 9 хил. лева. 

Иван Атанасов Марков, който е председател на съвет на директорите на “Завод за шлифовъчни машини” АД, притежава 95.37% от капитала на "Металорежещи машини" АД. Тази фирма пък контролира 46.14% от акциите на машиносторителния завод в Асеновград. 

Фирмата "А и М Инвест" АД, която е и член на борда на директорите на завода за шлифовъчни машини, е собственик на 32.995% от капитала. Останалите акции с право на глас са разпределени между други фирми и 527 индивидуални инвеститори. 

Всеки от членовете на съвета на директорите е получил по 7046 лв. за управлението на “Завод за шлифовъчни машини” АД, а годишното възнаграждение на изпълнителния директор е 39 321 лева. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във