Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕП одобри споразумение за мониторинг на вредните емисии от превозните средства

На 26 март българското председателство постигна неофициално споразумение с Европейския парламент по регламента относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежкотоварни превозни средства. Този регламент е част от цялостните усилия на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 и е още една стъпка напред към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.

Предварителният текст ще бъде представен на посланиците към ЕС за анализ и одобрение. След като бъде одобрено, законодателното предложение ще бъде предоставено на Европейския парламент за гласуване и на Съвета за окончателно приемане. То влиза в сила 20 дена след публикуването му в Официален вестник.

Новата система за мониторинг и докладване ще осигури основа за определянето и спазването на стандартите за емисиите на CO2 и разхода на гориво и ще залегне в последващо законодателно предложение, което Комисията възнамерява да представи по-късно тази година.

За леките и лекотоварните автомобили вече има въведени правила. Регламентът, по който постигнахме предварително споразумение, е предназначен за новите камиони и градски и междуградски автобуси. За първи път по стандартизиран начин ще се извършват измерванията и мониторингът на емисиите от регистрирани в ЕС тежкотоварни превозни средства. Регламентът ще даде възможност за създаване на централен регистър на ЕС, в който компетентните органи и производителите ще предоставят данни за емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозните средства. С цел прозрачност и за да се даде възможност за по-лесно сравнение между различните модели превозни средства, тези данни ще бъдат предоставяни на обществеността. Единственото изключение са случаите, обосновани от необходимостта от защита на личните данни и гарантиране на лоялна конкуренция.

Според Европейската агенция за околна среда емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт през 2015 г. са били с 19% над равнищата от 1990 г. През 2015 г. на автомобилния транспорт се падат близо 73% от общото количество емисии на парникови газове от транспорта, включително международното въздухоплаване и корабоплаване. От тези емисии 44,5% са били от леки пътнически автомобили, а 18,8% от тежкотоварни превозни средства. За да бъдат постигнати обаче целите за 2030 г. от политическата рамка в областта на климата, ЕС е поел ангажимент да намали до 2030 г. емисиите на парникови газове от транспорта до ниво, което е около 20% под нивото им от 2008 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във