Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Енери Дивелопмънт" влиза в бизнеса с фотоволтаична електроенергия

КЗК ще оценява влиянието на сделка върху сектора за производство и продажба/доставка на едро на електрическа енергия в България.

"Енери Дивелопмънт" ГмбХ (Enery Development GmbH) е уведомило Комисията за защита на конкуренцията за намерението си да закупи по 100% от акциите на "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" ЕАД - София и на "Номак България" ЕАД - София, съобщиха от регулатора. По този начин купувачът ще осъществи концентрация чрез придобиване на едноличен контрол върху тези две дружества.

"Енери Дивелопмънт" ГмбХ е наскоро учредено дружество (в края на август миналата година), което не извършва дейност в България. Корпоративните групи, към които тази компания принадлежи, също не осъществяват търговска дейност в страната.

Основната дейност на "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" е производство и продажба на електроенергия, посредством експлоатация на фотоволтаични съоръжения за производство на електроенергия.

Третата фирма, която участва в концентрацията - "Номак България", основана през 2012 г., осъществява експлоатация и поддръжка на фотоволтаичен парк "Караджалово" в едноименното село в община Първомай (тези дейности включват експлоатация, управление, ремонт, инженеринг, монтаж на оборудване, инсталации и/или съоръжения във връзка с фотоволтаичната електрическа централа). Проектът в Караджалово е един от най-големите фотоволтаични паркове на Балканите. Той се простира върху 1000 декара и е съставен от над 214 000 модула. Слънчевата централа е в експлоатация от май 2012 година. Пиковата й мощност е 60.4 мегавата.

Очаква се сделката да окаже въздействие върху съответните продуктово-географски пазари в страната: производство и продажба/доставка на едро на електрическа енергия в България.

Искането от "Енери Дивелопмънт" ГмбХ е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка, всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната, уточняват от антимонополната комисия. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на това съобщение (8 януари), като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от "Енери Дивелопмънт" ГмбХ, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение, отбелязват от комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във