Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"ЕНЕРГО-ПРО" обсъжда проблемите на Вик фирмите от неговия район

От "ЕНЕРГО ПРО" вече започнаха регулярните годишни срещи на Управителния съвет на дружеството с представители на местната власт в областните градове на територията на Североизточна България. Сред основните дискутирани теми тази година са инвестициите в областите, мрежови казуси, които се нуждаят от двустранно разрешаване, както и развитието на други енергийни проекти от значение за общините, съобщиха от компанията.

Управителите на "ЕНЕРГО-ПРО" са запознали кметовете в област Русе и област Разград с предвидените през тази година инвестиции - 5.6 млн. лева в първата и 2.9 млн. лева във втората. Сред другите актуални теми на срещите с местната власт в региона е бил увеличеният брой услуги за потребителите, предлагани онлайн чрез Виртуалния Център за обслужване на клиенти на дружеството. Засегнат е бил и въпросът за просрочените задължения на "ВиК Дунав" в размер на близо 1 млн. лева, което затруднява разплащането с доставчици на енергия, води до ликвидни проблеми, а като последица влияе на оперативната дейност на компанията.

С кмета на Добрич са обсъдени работещи решения за уреждането на дълга за консумираната електроенергия на "ВиК Добрич" в размер над 2 млн. лева. Неплатени в срок задължения в подобен размер силно затрудняват изпълнението на оперативните дейности на "ЕРП Север" и водят до задълбочаващи се ликвидни проблеми, са отбелязали от дружеството. Очакват се и конкретни стъпки за изплащането на дълга след поет ангажимент за съдействие от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството като принципал на ВиК дружеството.

На срещата с местната власт в град Шумен е обсъдена ситуацията с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“. От една страна, водоснабдителното дружество е нерегулярно в заплащането на сметките за електроенергия, които поради спецификата на голям консуматор бързо се трупат и водят до финансова тежест за енергийната компания. "Това налага "ЕНЕРГО-ПРО" да влиза в ролята на кредитор, като същевременно води до забавяне на плащания към доставчици като ЕСО, НЕК и други, отбелязват от компанията. От друга страна, въздушната електропроводна линия „Белият баир“, която осигурява водата за град Шумен и още няколко населени места, е собственост на „В и К“ дружеството, което отказва да я ремонтира и обслужва. Нерядко, след настъпване на повреда по електропровода, „В и К“ Шумен използва случая да се оправдава пред медиите за липсата на вода с аварии на "ЕРП Север", което не отговаря на действителната ситуация, съобщават от фирмата. "ЕРП Север" отстранява всяка възникнала авария със собствен ресурс и за своя сметка.  

"ЕНЕРГО-ПРО" планира да инвестира 9.5 млн. лева в мрежата на областите Габрово и Велико Търново. На срещата в Габрово мениджърите на фирмата са запознали кмета на града Таня Христова с вложените в електроразпределителната мрежа на областта инвестиции през миналата година в размер на 2.5 млн. лева. Размерът на планираните вложения за тази година е по-висок и е 2.8 млн. лева. Управителите на "ЕНЕРГО-ПРО" са споделили и идеите за разширяване на бизнеса на компанията към реализация на ВЕИ проекти. Дигитализацията на услугите като друг основен приоритет е обяснена като непрекъснато развиващ се процес в подкрепа на клиентите. В разговора с кмета на Габрово е дадена информация и за реализацията на ФЕЦ проекти от търговското дружество "ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" като важен фокус в дейността.

Ръководството на енергийната компания е посетило и инж. Добромир Добрев, кмет на град Горна Оряховица, където е ситуиран Регионален център на мрежовото дружество. Посочени са били инвестициите в мрежата на област Велико Търново, съответно над 6 млн. лева за миналата година и близо 7 млн. лева за 2022-а. Обсъдени са и актуалните казуси за региона.

"ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕАД е част от чешката енергийна група "ЕНЕРГО-ПРО", която осъществява производство, разпределение и търговия с електрическа енергия. Чрез своите дъщерни дружества "Електроразпределение Север" АД и "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД компанията осъществява дейностите разпределение и снабдяване с електрическа енергия на територията на Североизточна България, обслужвайки 1 200 000 клиенти. "ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги" ЕАД е доставчик на свободния пазар на електроенергия в България с над 33 000 клиенти в цялата страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във