Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Енерго про" изнася дивидентите

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране започва проверка на "Енерго про продажби" АД, което по договор с чешката фирма "Viamon s.t.o." изнесло над 29 млн. лв. на депозит при нея, научи "БАНКЕРЪ". Енергийният регулатор е предприел тези действия на 21 януари след запитване от Комисията за финансов надзор. Интересът й е продиктуван от обстоятелството, че дружеството е публично и като такова е под нейния контрол. Иначе подозренията са насочени към заинтересовани лица, най-вероятно от ръководствата на двете компании. Финансовият надзор смята, че те са скрили подобна значима финансова транзакция от акционерите на публичното дружество. В последно време мениджърите на "Енерго про" се скъсаха да обясняват пред собствениците си, че няма пари за дивиденти, а милионите всъщност са налице, но не на територията на България.


Да припомним, че в средата на миналата година след "ЧЕЗ Разпределение" и "Енерго про" демонстрира намерение да не разпредели дивидент за 2012-а. Това беше прието и на общо събрание и цялата печалба остана неразпределена. Това решение определено развали настроението на инвеститорите в дружеството, като с него неволите им продължиха. Първо мажоритарният собственик отказа да отправи търгово предложение към останалите акционери, въпреки че значително увеличи дела си в аукциона за държавния дял. После последваха протестите срещу цените на тока и ДКЕВР понижи цената на тока единствено за сметка на разпределителните дружества. Така за много кратко време акциите на дружествата от групите ЧЕЗ и "Енерго Про" се превърнаха от фаворити на участниците на Българската фондова борса в едно от най-големите разочарования. Поне засега.

Facebook logo
Бъдете с нас и във