Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Енерго-ПРО“ е част от проект за трансформация на енергийните системи FlexiGrid

„Енерго-ПРО“  продължава участието си в проекта за трансформация на енергийните системи FlexiGrid, съобщиха от дружеството, което е част от чешката енергийна група „ЕНЕРГО-ПРО“.

FlexiGrid е международен проект, съсредоточен върху разработване на различни методи за постигане на гъвкавост в енергийната система и създаване на блокчейн базирана платформа, чрез която електроразпределителните предприятия купуват услуги за гъвкавост на мрежата от производители и потребители.

Съществуват три основни промени, които засягат всички участници по веригата производство – консумация на електрическа енергия. Това е декарбонизация, т.е.  преминаване към по-чисти източници на енергия и борба с климатичните промени. Другата е децентрализация или увеличаване дела на ВЕИ и изместване на контрола от електроенергийните системни оператори към електроразпределителните дружества. Третата промяна е свързана с дигитализация: въвеждане и използване на нови технологии с цел мониторинг и контрол от цели индустрии до конкретни електроуреди в домакинствата.

Проектът FlexiGrid се основава на разработването на умни измервателни устройстваи IoT платформа, която чете данни от тях и ги визуализира и която е свързана с блокчейн базирана пазарна платформа (eFlex) за бъдеща обмяна/търговия на услуги за гъвкавост на мрежата. В процес на допълнителна разработка е възможността за интегриране на различни услуги, които да добавят нови функционалности, като например анализ или прогнозиране на потреблението или производството.

В България обект на реализация е демо сценарий, който в тестова среда, дава информация за това как електроразпределителното дружество може да купува гъвкави услуги от потребители и производители, присъединени към неговата мрежа. За целта  при избрани пилотни клиенти на „Енерго-ПРО“ се инсталират умни електромери, които проследяват тяхното производство/потребление за кратки интервали. Тези данни пък ще бъдат визуализирани на IoT платформата и услугите за гъвкавост да бъдат предоставени, като се симулира цялостната транзакция по обмен на услуги за гъвкавост.

Разработването и тестването на българският демо сценарий и участието на „Енерго-ПРО“ в проекта FlexiGrid са важна стъпка в разработването, тестването и валидирането на възможните бъдещи модели за обмен на услуги на гъвкавост на мрежите, които ще бъдат ключов елемент в изграждането на енергийните системи на бъдещето както в Европа и по света, така и в България.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във