Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Енергийният регулатор предлага топлоенергията да поевтинее средно с 2,34% от 1 май

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди възможността от 1 май топлоенергията да поевтинее - от 1 до 3 процента за различните градове на страната. Държавният регулатор предлага средното намаление на пределните цени на топлинната енергия от 1 май да бъде в размер на 2,34%.

Изменението на пределните цени на топлинната и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, е в резултат на очакваното намаление на цената на природния газ от 1 май 2020 г. след промяната на ценообразуващата формула по договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и „Газпром експорт”, се посочва в доклада на работната група. В подаденото от обществения доставчик заявление за цената на природния газ от следващия месец се предлага цената на синьото гориво да намалее с 6,67%.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 5 от 23.01.2014 г. и Наредба № 1 от 14.03.2017 г., по време на ценовия период Комисията може да измени цените на топлинната енергия и на енергията, произведена от централи с високоефективното комбинирано производство, когато е налице съществено изменение на цените на природния газ и изменение на утвърдените ценообразуващи елементи.

След извършен икономически анализ на измененията на ценообразуващите елементи на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, при отчитане на изменената цена на природния газ, в доклада на работната група се предлага средното намаление на пределните цени на топлинната енергия от 1 май 2020 г. да бъде в размер на 2,34%.

Предвиденото намаление на цената на топлинната енергия за потребителите в София е с 3,03 %, във Враца – с 2,44%, в Пловдив - с 1,05%, в Плевен - с 1,55%, в Бургас – с 1,75%, във Варна – с 0,75%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 1,78% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 1,69%.

Намалението на цената на природния газ от 1.05.2020 г. ще се отрази и на преференциалните цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ, се посочва още в доклада. След извършените изчисления регулаторът предвижда средното й намаление за тези дружества от сектор „Топлоенергетика“ да бъде в размер на 3,39%.

Изпълнителният директор на столичното топлофикационно дружество Александър Александров заяви, че приема констатациите и предложените цени на работната група. Изпълнителният директор на „Топлофикация ВТ“ ЕАД Емануил Зъбов изрази несъгласие с намаляването на регулаторната база на активите и с предложените от Комисията цени на дружеството. В отговор експерти от работната групата поясниха, че промяната на цената на природния газ неминуемо се отразява върху променливите разходи на „Топлофикация ВТ“ ЕАД, а оттам – и върху оборотния капитал, който е елемент от регулаторната база на активите.

В случай, че окончателните данни за цените на природния газ на европейските газови хъбове за месец април изискват промяна на вече предложената от „Булгаргаз“ ЕАД цена на природния газ, регулаторът има готовност да отчете това като да го отрази в цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство.

Председателят на КЕВР Иван Иванов обяви, че заинтересовани страни могат да внесат своите писмени становища до 17.00 ч. на 29.04.2020 г., като по тях Комисията ще се произнесе мотивирано.

Окончателно решение за утвърждаване цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство, регулаторът ще приеме на закрито заседание на 1 май. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във