Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Енергийният регулатор намали цените на газа за първото тримесечие

Иван Иванов, председател на КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди промяната в цените на природния газ със задна дата - за януари, февруари и март 2020 г. Ходът ще позволи да се възстановят суми на клиентите по надплатените от тях сметки.

На закрито заседание енергийният регулатор прие решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" заявления за утвърждаване на цени на природния газ за периодите 1 януари - 31 януари 2019,  1 февруари - 29 февруари 2019 ги 1 март – 31 март 2019 г., по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

За периода 1 януари - 31 януари 2020 г. Комисията утвърди цена на природния газ в размер на 37,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената цена за януари намалението е с 6,22 лв./MWh или с 14,12%.  

Що се отнася за дните от 1 февруари до 29 февруари 2020 г. - цената е 33,81 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тук намалението е с 10,23 лв./MWh или с 23,23 %. 

Комисията за енергийно и водно регулиране прие и трето решение, с което утвърди цена за периода 1 март – 31 март 2020 г. Тя е в размер на 30,10 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), като в сравнение с цената за март, утвърдена с решението на регулатора от 1 януари, намалението е с 13,94 лв./MWh или с 31,65%. 

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно който общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.  В тази връзка съгласно приетите промени в Закона за енергетиката от 24 април общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решенията на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за месеците януари, февруари и март 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във