Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Енергийният министър взе, че се активизира... на изпроводяк

Един от най-мудните министри в служебния кабинет - енергийният Андрей Живков взе, че се размърда на изпроводяк. „Смелостта му“ за кадрови промени с „размах“ в енергийните дружества  стигна едва до назначаването на нови четирима членове в директорския борд на Българският енергиен холдинг. Очевидно бройката на

курдисаните на държавната софра „експерти“

по време на управлението на ГЕРБ са били „бетонирани“ на местата си, а немокаятлъка на Живков да промени това положение най-накрая сведе усилията му до увеличаване на бройката на началниците.

Дали юридическите съветници на министъра  са били на нужното ниво, за да не може той толкова дълго да се справи с абсолютно наложителните промени в ръководството на нашенската енергетика или просто топката е била тупкана с други цели, е въпрос, който наблюдаващите от близо този отрасъл не задават, защото знаят отговора. Достатъчно е да кажем, че той не е  в подкрепа на Андрей Желязков. 

Тук е моментът да припомним, че „усилието“ на министъра за освобождаване на цялото ръководство на енергийния холдинг през юли получи отпор в съда и енергийният началник бързо се кротна.

За да не си отиде като съвсем нищо направил, на 5 ноември Желязков е взел  решение да поеме нов курс, за да може 

да парира влиянието на досегашните управляващи в Българския енергиен холдинг. 

За разлика от други негови колеги обаче, стратегията му за овладяване на управлението доста закъсня. А като се има в предвид, че тя не е някакво кой знае какво откритие на юридическата мисъл, въпросът има ли Желязков капацитет за министър става още по-голям. Освен това подобна схема  ексминистър Кирил Петков приложи още в първия служебен кабинет по отношение на Държавната консолидационна компания и Българската банка за развитие.

Ноу-хау-то на Желязков сега е една промяна в устава, която предвижда занапред бордът на директорите на БЕХ да бъде от "най малко петима членове", докато досега той беше съставен от три до пет члена.  

Това е асото в колодата на Живков, което му е дало карт бланш да попълни борда на дружеството с още четирима души и да направи един от бившите членове втори изпълнителен директор.

За да гарантира изпуснатия досега контрол над БЕХ,

енергийният министър назначава  Антон Симеонов, Веселина Катанова-Бучкова, Жеко Жеков и Пламен Дилков за нови членове на борда. Веднага след като те сядат в началническите си кресла е било свикано заседание, на което те заедно с един от изпълнителните директори - Иван Андреев, вземат решение за промяна в начина на управление на енергийния холдинг. Стана известно, че от това заседание са отсъствали останалите четирима членове на борда, както и вторият изпълнителен директор - Валентин Николов.

От промените по партидата на дружеството в Търговския регистър, заявени на 8 ноември 2021 г., се вижда, че председателя и заместник председателя на съвета на директорите са сменени и че в управлението е вписан втори изпълнителен директор - Иван Андреев. Всичко това говори, че пробивът в стария отбор на БЕХ е направен, а за награда Андреев получава поста. Чрез него той ще може да контролира действията на другия изпълнителен директор - Валентин Николов, тъй като зад всяко решение занапред ще стоят подписите и на двамата. 

За председател на борда е избрана Веселина Катанова-Бучкова, а за неин заместник, обявен като независим член - Пламен Дилков. Тези нови лица в едно с Антон Симеонов бяха предложенията на министър Живков и при неуспешния му опит да промени борда през лятото.

Чрез тази юридическа еквилибристика, старото решение на министъра, което предвиждаше освобождаване на всичките петима членове и назначаване на нови, на практика е отменено. По този начин се заобикалят досегашните пречки като хем се осигурява контрола, хем се парират опитите за обжалване от страна на отстранените потърпевши. 

На практика досегашното ръководство не е отстранено, а просто е натикно в ъгъла. С други думи целта е изпълнена – влиянието на ГЕРБ в енергетиката привидно е занулено.

Кои са новите босове в енергийния холдинг.

Вторият изпълнителен директор - Иван Андреев, не е нов за системата. Той влезе в борда на дружеството след проведен конкурс през пролетта на тази година, малко преди ГЕРБ да отърве властта. За него се знае, че е бил изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй" и член на съвета на директорите на ДП "Радиоактивни отпадъци".

Пламен Дилков е бил управител на ВЕЦ Своге, ВЕЦ Марица и ПВБ "Пауър България". Преди шест години, при създаването на фонда "Сигурност на електроенергийната система", името му се появи като кандидат за негов ръководител.

Имената на Антон Симеонов и Веселина Катанова-Бучкова се появиха в публичното пространство през юли тази година, когато енергийният министър се напъна да освободи стария борд на БЕХ и да назначи нов. Тогава те бяха назначени за срок от  шест месеца до провеждането на конкурс.

Антон Симеонов е стар кадър на БЕХ. Той се труди в холдинга вече десетилетие. Симеонов е бил участник в програмата IVLP - с насока енергийна сигурност и външна политика.

За Катанова-Бучкова се знае, че е адвокат от пловдивската кантора "Демерджиев, Петров и Баев".  Самият Иван Демерджиев преди дни пое поста на служебен министър на правосъдието, след като бившият му началник Янаки Стоилов стана конституционен съдия.

Жеко Жеков,  също излиза от лоното на чиновниците в енергетиката. Досега той е бил служител в енергийното министерство, в качеството си на началник-отдел на Дирекция "Корпоративно управление в енергетиката". Тази дирекция се занимава с мениджмънта на дружествата под шапката на ведомството.

Може би, всичко което министър Живков прави сега да е с добри намерения, но все пак остава въпросът, защо се активизира едва в края на мандата на служебния кабинет?

За всички е ясно, че точно тук, където интересите са за милиони, поговорката „И вълкът сит, и агнето цяло“ няма как да сработи…

Facebook logo
Бъдете с нас и във