Банкеръ Daily

На преговорите по тема "Енергетика" партиите предложиха:

Енергийна помощ за бедните и промяна в законодателството

Започнаха преговорите за съставяне на правителство между "Продължаваме промяната, БСП, ДБ и ИТН. По тема "Енергетика" експертната група на социалистите предложи краткосрочни мерки за смекчаване на ценовия шок на електроенергията в България, както и дългосрочни за провеждане на устойчиво енергийно развитие в 4-годишен период от време.

Първото, което левицата предлага, е спешна подкрепа за домакинствата на и под линията на бедността с безплатна доставка на 200 киловатчаса електроенергия месечно за едно домакинство, включително на пенсионери и безработни. Второто предложение е доставките на ток, парно и газ да се спират след две неплатени сметки, а не както е сега – след първата и да се разреши разсрочването на плащанията на сметките в рамките на една година. Третото предложение касае цените на тока, парното и на природния газ на обществените заведения - детските ясли, градини, училища и социални домове, които купуват по цени на свободния пазар, докато в бюджетите им са заложени съвсем други сметки и да се намали ДДС върху крайните цени на тока, парното и газа от 20 процента на 9 на сто.

Като пета точка БСП предлага Министерството на финансите, съвместно с КЕВР, да заяви промени в данъчното законодателство и регулаторните права с цел облагане на свръхпечалбите на производителите и търговци на енергия. Шестата точка е разработване на правила за функциониране на Българската независима енергийна борса, които позволяват търгуване на количества електроенергия за вътрешния пазар с възможност за дългосрочни договори.

БСП предлага по-нататъшно развитие на българската ядрена енергетика. Това включва на изграждане на заместващи мощности, след като изтече ресурсът на тези в АЕЦ "Козлодуй". Втората дългосрочна мярка е запазване на енергийния комплекс "Марица изток". 

ИТН предлага промени в Закона за енергетика и други нормативни документи и създаването на нови административни структури в отговор на новите политики. Това е зам.-председател на Министерския съвет по климата, Междуведомствен експертен и климатичен съвет, както и експертен енергиен съвет. Другият базов принцип е, че Министерството на енергетиката трябва да представя ежегодни публично достъпни доклади за изпълнение на дейностите, които са заложени в Енергийната стратегия на България, а ръководството на ведомството да дава пресконференции за състоянието на бранша и изпълнението на тази стратегия на всеки три месеца. Следващото предложение е въвеждане на нова линия за компенсация на високите разходи на електроенергия и топлинна енергия на общини, болници и социални заведения

От партията на Слави Трифонов дадоха идея за промяна на регламента за закупуване на технологичните разходи на ЕРП-ата и Електроенергийния системен оператор, които вместо от сегмента "ден напред", където са по-високи цените на електроенергията, да преминат на цената на обществения доставчик. 

Другата политика, която от ИТН счита, че трябва да бъде развита, е разработване на национална стратегия за български добив на петрол и газ. Трябва да се разработи и дългосрочна стратегия за развитие на комплекса "Марица изток". Има план със създаването на ново държавно предприятие "Конверсия на минни региони", което ще помогне в буферния период и да създаде условия за инвестиция на високотехнологични производства в комплекса.

От "Има такъв народ" предложиха да се направи анализ за евентуалното закриване на "Българския енергиен холдинг" или преструктурирането му и листването на 15 на сто от държавните енергийни дружества на фондовата борса.

Българската енергетика е тежко затънала в корупция в момента, подчерта Мартин Димитров от ДБ. „Ако това правителство, което ще го създаваме, не започне оттам, нищо няма да се случи“, заяви той и даде пример с подписаната с „Газпром“ пътна карта за развитие на газопреносната мрежа, която по думите му никой не е виждал.

Според ПП в краткосрочен план трябва да се отложи извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар на електроенергия. В по-дългосрочните мерки от ПП предлагат в 12 или 18-месечен план трябва да има пълно картиране на геотермалните ресурси на страната. Това, което е заложено и в Плана за възстановяване и устойчивост, е да има изградени една или две пилотни мощности. Идеята е там да се използва не само електроенергийният потенциал, но и топлоенергийният на геотермалната енергия.
Другото, което ПП предлагат, е да се направи анализ и проучване на икономическата и техническата възможност за изграждане на водноелектрически мощности на река Дунав, като тук се говори за проточна технология, която е екологична съвместима.

Освен това трябва да се разшири и капацитет на газохранилищата Другото предложение на ПП е за облекчаване на ВЕИ-ата за собствено ползване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във