Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕНЕРГИЯ ПЛАТИ ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ СИ ЗАЕМ

Мениджърите на търговищкия завод за производство на акумулаторни батерии Енергия афишираха намеренията си да отпишат завода от регистъра на публичните дружества. Стана известно, че са изпратили писмо до Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК), в което искат разяснения за процедурата, по която става отписването.
Мажоритарният пакет от 63.6% в търговищкия завод се контролира от работническо-мениджърското дружество Енергия-97. Напоследък РМД-то е оплетено в сложни търговски отношения с Енергия. То изкупува част от продукцията на завода. Експерти са на мнение, че вероятно собственикът е решил по този начин да изплаща вноските си по приватизационния договор.
Питането до ДКЦК очевидно е свързано с това, че в най-скоро време Енергия-97 ще придобие над 90% от капитала на акумулаторния завод. Което подсказва, че най-вероятно ще отправи търгово предложение към дребните собственици за изкупуване на акциите им.
Енергия, заедно с ПроСофт е единственото дружество, емитирало публична емисия облигации. Собствениците на дългови книжа на Енергия получиха първите си лихви на 27 декември миналата година. Тогава бяха преведени по над 13 щ. долара за всяка облигация, издадена от компанията. Емисията е за 1.8 млн. лв., разпределена на 1800 части с номинал от 1000 лв. всяка. Плащанията по нея обаче се извършват, като за номинал се приема сумата от 495 щ. долара. Затова и издължаването на лихвите става в левовата равностойност на американската валута към съответния ден. Любопитното е, че инвестиралите в облигации на дружеството ще трябва да плащат данъци върху първия си доход от тях. Защото промените в данъчните закони, с които физическите лица, закупили корпоративни книжа се освобождават от данъци, влязоха в сила от 1 януари 2001 година. Лихвата бе платена пет дни по-рано.
Евентуалното отписване на дружеството от регистъра на публичните емитенти означава, че облигациите на търговищкия завод ще бъдат свалени от търговия на фондовата борса.
Първичната продажба на дълговите книжа на Енергия през септември предизвика голям интерес сред институционалните инвеститори. Сега собственици на такива облигации са ТБ България инвест, притежаваща 707 броя, пенсионноосигурително дружество Алианц България (90), ЗПАД Алианц България (65) и ЗАД Алианц България Живот. Книжа от емисията държи и кипърската офшорка Вероус холдингс лимитед, както и някои по-дребни инвеститори.
Финансовото състояние на Енергия е доста добро. Печалбата на дружеството за първите девет месеца на 2000 г. достигна 2.066 млн. лв., а счетоводната стойност на една негова акция достигна 31 лева. Това дава основание на експертите да смятат, че рисковете, свързани с прекратяване на плащанията по емисията облигации, са минимални.

Facebook logo
Бъдете с нас и във