Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕНЕРГЕТИКА

Топлофикация София ще изпрати втора серия предупредителни писма до 40-те си хиляди клиенти с повече от две неплатени сметки за парно, които не се издължиха в определения от дружеството срок 9 февруари. В тях ще бъдат посочени датите, на които техниците на компанията ще посетят абонатите, за да откачат радиаторите им и да спрат топлата вода. Хората, които не осигурят достъп до жилищата си, ще бъдат санкционирани с глоба от 100 до 200 лева.Комисията по енергетика в Народното събрание прие на второ четене Закона за енергийна ефективност. През следващата седмица нормативният акт трябва да влезе за обсъждане в пленарната зала. На заседанието си в четвъртък Министерският съвет прие Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия. Тя предвижда цената на тока да включва три компонента - за мощност, за използвана енергия и за доставка. Наредбата регламентира и начина, по който ще се определя горната граница на цената. В края на всяка година Държавната комисия за енергийно регулиране ще я изменя според инфлационния индекс, намален с коефициента за подобряване на ефективността на ЕРП-тата. Черноморската технологична компания (ЧТК), собственост на италианската фирма АМГА, спечели търга за газоразпределителен лиценз за регион Мизия. Разрешението ще е за срок от 35 години, а ако инвеститорът не спазва сроковете и бизнес програмата си, лицензът може да му бъде отнет.Междуведомствена работна експертна група, включваща представители на 12 министерства, Агенцията за ядрено регулиране, Държавната агенция Гражданска защита и АЕЦ Козлодуй, ще разработи проект на стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци. Правителството ще предложи на парламента да ратифицира споразумението между България и Световната банка за 300 хил. щ. долара безвъзмездна помощ по проекта за създаване на Фонд за енергийна ефективност. Документът бе подписан през декември 2003 г. от министъра на енергетиката Милко Ковачев и директора на банката за България Ананд Сет. Най-късно до 8 март италианската компания Енел (Enel) ще представи окончателните си оферти за приватизация на двете румънски електроразпределителни компании Електрика Доброгеа (Electrica Dobrogea) и Банат (Banat). Италианците, които са единственият кандидат в обявения през 2003-а конкурс, са поискали редица улеснения, сред които и освобождаване от данъци през първите няколко години. Ако спечелят търга, те ще придобият по 24.6% във всяко от двете енергодружества.Система за дистанционно отчитане на консумираната електроенергия започна да разработва Електроразпределение - Перник. Тя денонощно ще следи консумацията на ток на абонатите и ще се прекъсва дистанционно захранването на тези, които не си плащат редовно сметките. Засега проектът ще обхване само няколко жилищни сгради.

Facebook logo
Бъдете с нас и във