Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Енел Грийн Пауър България" продава бизнеса с вятърни централи

Нов играч подготвя сделка в сектора на производство на електроенергия от възобновяеми източници на енергия. Документите са внесени за оценка в Комисията за защита на конкуренцията. 

"МЕТ Ринюъбълс Холдинг" АГ е уведомила Комисията за защита на конкуренцията за своето намерение да придобие пряк едноличен контрол върху "Енел Грийн Пауър България" ЕАД - София и неговите четиринадесет 100% дъщерни дружества в България, съобщиха от регулатора. 

"МЕТ Ринюъбълс" е новоучредено дружество (от юни 2020 г.), като според настоящите планове то ще действа като холдингово/управленско дружество. 

От своя страна, "Енел Грийн Пауър България", дъщерно дружество на италианската Enel Green Power, част от групата на Enel, извършва дейност като холдингово дружество, като управлява дейността на дъщерните си дружества, които притежават 14 вятърни централи (общо), всички в Североизточна България. 

Дъщерните дружества на "Енел" оперират вятърни електроцентрали в Североизточна България с номинална мощност от 3 MW всяка.

Съгласно уведомлението от кандидат-купувача  се очаква операцията да окаже въздействие върху няколко продуктово-географски пазари в страната: 

-  на производство и продажба на едро на електрическа енергия, който е национален пазар и на който единствено дъщерните дружества са активни (пазар нагоре по веригата). 

- на търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени, който е национален пазар и на който единствено "МЕТ Енерджи Трейдинг България" (част от швейцарската група МЕТ, с пряк собственик "МЕТ Холдинг" АГ) е активно (пазар надолу по веригата). MET Group има дейност у нас  от 2017 година с дъщерното си дружество. 

 

Искането от потенциалния купувач е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (17 ноември), като бъде подкрепено със съответни доказателства. 

Съобщението е изготвено от уведомителя - "МЕТ Ринюъбълс Холдинг" АГ, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от онтимонополния регулатор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във