Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Емка" - Севлиево отчита по-малко продажби заради коронавируса

В периода след 13 март "Емка" АД - Севлиево продължава дейността си с минимални отклонения от установения режим на робата при спазване на мерките за ограничаване разпространението на КОВИД-19. А това оказва съществено влияние върху условията за бизнес, отбелязват мениджърите на дружеството. Като експортно-ориентирана фирма и във връзка с информацията, получавана от клиентите през последните седмици, обстановката се очертава като много несигурна и бързо променяща се. Предвид това от "Емка" АД не се ангажират с дългосрочни прогнози за повече от един-два месеца, включително и за второто тримесечие на тази година. Мениджърите  очакват за юли приходи от около 8.27 млн. лева, а за август - около 6.70 млн. лева.

През първото полугодие дружеството е направило инвестиции за закупуване на нови машини и оборудване за 298 хил. лева.

Печалбата на производителя на кабели и проводници "Емка" АД към края на юни е 1.63 млн. лв. при 2.08 млн. лв. година по-рано. Приходите от продажба на продукция възлизат на 43.28 млн. лв. за периода януари-юни спрямо малко над 48 млн. лв. за същия период на миналата година. По-голямата част от паричните постъпления на фирмата са от износ - 30.05 млн. лв. за полугодието. Приходите от вътрешния пазар са в размер на 13.23 млн. лева.

Дейността на "Емка" е зависима от валутния риск, тъй като основната част от продукцията на предприятието се изнася зад граница.

Отрасълът "Електротехническа промишленост" се характеризира със сложност на производствените технологии и висок темп на технологични промени. И за да е в крак със случващото се "Емка" следва амбициозна инвестиционна програма.

Обемът на продажбите и разходите зависят от цената на основните материали  - мед и ПВЦ, които са борсови цени, уточняват от дружеството.

"Емка" работи в среда на силна конкуренция на фирми с подобно производство, най-вече в чужбина. През последните години фирмата пази позициите си на водещ производител на кабели и проводници чрез разширяване на пазарния си дял, разработване на нови продукти и внедряване на съвременно технологично оборудване.

На общо събрание на акционерите, проведено на 30 юни, беше разпределен дивидент в общ размер над 1.827 млн. лв. или по 0.08421 лв. на акция. Изплащането на тези суми ще започне на 25 август.

За добрите резултати на фирмата може да се каже, че принос имат и членовете на съвета на директорите на "Емка" АД, които са и акционери - "Манг" ООД (с дял от 0.03%), "Профи-Т" ООД (с 0.06%), "ЛТС Консулт 2011" ООД (с 0.01%). Прокуристът Теодор Недев Татев е собственик на 0.35% от капитала.

Няма промяна в групата на най-големите акционери - "Индустриален капитал холдинг" е с 33.12%, "КЕМП" АД с 37.37% и ЗУПФ "Алианц България" с 6.99% от книжата с право на глас.

През първото тримесечие на тази година цените на акциите на "Емка" вървяха надолу, като на 31 март бе достигнато дъното до момента - 1.6763 лева. От 1 април тенденцията обаче се обърна и в момента тези книжа могат да се купят по 1.916 лв. за акция, което оценява дружеството на 43 572 335 лв. пазарна капитализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във