Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕМИСИЯТА НА ОВЕРГАЗ ПРИКЛЮЧВА ПО КОЛЕДА

Овергаз Инк, което е собственост на руския Газпром и регистрирания в Ямбол Овергаз Холдинг, пусна най-голямата корпоративна облигационна емисия у нас на стойност 20 млн. лева. Тя ще се смята за успешна, ако бъдат продадени поне половината от книжата. Облигациите са петгодишни и ще носят по 10% лихва на година. Номиналната стойност на една от тях е 100 лв., а емисионната (продажната) - 101.50 лева. При това положение фактическата доходност на книжата е 9.6 процента.Екипът от инвестиционните посредници, които ще пласират емисията, включва дружествата Източни финанси, Карол, Бета Корп, Авал ин, Маккап брокърс и Капман. Достъп до книжата ще имат само институционални инвеститори - банки, пенсионни фондове и застрахователни компании. Първият ден, в който можеха да записват облигации, беше 8 октомври, а подписката ще приключи на 23 декември - точно преди Коледа. Брокерите коментираха, че издаването на толкова голяма емисия в края на финансовата година не е най-доброто решение, но засега това е единственият повод за песимизъм. Според посредниците, потенциалът на институционалните инвеститори за вложения в корпоративни книжа е 200 млн. лв., а обемът от 20 млн. лв. е съобразен с ограниченията пред евентуалните купувачи да придобиват такъв тип книжа (например пенсионните фондове могат да вложат най-много 10% от активите си в една емисия).Средствата от облигационния заем ще се използват за изграждане на нови и за разширяване на съществуващите газоразпределителни мрежи. Това е част от инвестиционна програма, изготвена през 1995 г., в която се срещат много по-внушителни цифри. Дружеството е и инициатор за газификацията на 1.8 млн. български домакинства. За 2002 г. дружеството предвижда 59% ръст в продажбите спрямо 2001 г., когато е пласирало 60 000 млн. куб. метра газ. Проспектът показва, че през 2001 г. продажбите са спаднали в сравнение с предишната година. Това е довело и до понижаване на общите му приходи от 33 млн. лв. на 23 млн. лева. Поради големите инвестиции в изграждането на инфраструктурата Овергаз Инк отчита загуба за миналата година от 5.1 млн. лева.За първи път поемаме ангажимента да управляваме чужди пари. Това е първата крачка към публичното предлагане на акции от компанията, заяви при представянето на емисията Сашо Дончев, изпълнителен директор на Овергаз Инк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във