Банкеръ Daily

Управление и бизнес

eMAG ("Данте Интернешънъл") купува конкурент и разширява дейността у нас

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на "Данте Интернешънъл" С.А., Букурещ (Румъния) да осъществи концентрация посредством придобиване на пряк или непряк самостоятелен контрол върху предприятието "Екстрийм Диджитъл" ЗРТ (Унгария), съобщиха от регулатора.

"Данте Иинтернешънъл" С.А., е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Румъния, специализирано в търговия на дребно с нехранителни потребителски стоки, включващи електро-ИТ и електрически стоки, домакински уреди, детски стоки, продукти за автомобила, продукти от типа "направи си сам", продукти за градината и инструменти, продукти за дома, мода, както и продукти за разкрасяване, оборудване за спорт и свободно време, книги и електронни устройства, офис консумативи, модни стоки, и други продукти и услуги. "Данте Интернешънъл" С.А. работи на пазара с търговското наименование eMAG.

Предметът на дейност на "Екстрийм Диджитъл" ЗРТ, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Унгария, е свързан с търговия на дребно с нехранителни потребителски стоки и по-конкретно в сегмента на потребителската електроника.

Очаква се операцията да окаже влияние върху пазара за търговия на дребно с потребителски продукти, различни от хранителни стоки, става ясно от представените документи.

Данте контролира три предприятия в България: "Емаг Интернешънъл" ООД - София, "Кънвършън Маркетинг" ЕООД - София и "Фешън Дейс Шопинг" ЕООД - София.

Придобиваното предприятие - "Екстрийм Диджитъл" ЗРТ, не упражнява контрол върху други предприятия в България.

По данни от уведомлението, "Данте Интернешънъл" С.А. се разраства бързо в Централна и Източна Европа и разширява мащаба на своята оперативна база (информационни платформи, логистика, складова дейност, закупуване и маркетинг). В същото време, "Екстрийм Диджитъл" бързо развива и компанията за електронна търговия в Централна и Източна Европа, която предлага хибриден, многоканален модел с широка гама от продукти и услуги.

В същия географски регион "Данте Интернешънъл" С.А. осъществява дейност, която представлява най-добрата възможност за разработване и допълване на неговия портфейл с електроника по такъв начин, че да може да осъществява дейност с по-ниски разходи, което би довело до по-ниски потребителски цени.

Не на последно място, придобиването би позволило на потребителите лесно да запазят достъпа си до електрониката в тези географски региони при същото (или дори по-високо) качество на обслужване.

В хода на проучването са поискани становища и информация от основни конкуренти на участниците в концентрацията. Получените становища са обобщени и са обсъдени при извършване на конкурентно-правния анализ от Комисията за защита на конкуренцията.

По данни на уведомителя сделката е нотифицирана също в Румъния и Унгария.

От "Озон Ентъртейнмънт" ООД считат, че планираната сделка няма да окаже негативен ефект на съответния пазар, няма да ограничи достъпа, нито да повиши цените или да промени условията към по-неизгодни в сравнение с тези преди сделката. Дружеството не очаква "Данте Интернешънъл" да има предимство спрямо тях и другите участници на пазара вследствие на планираната концентрация.

Според оценката на "Технополис България" ЕАД сделката няма да окаже съществено влияние върху конкуренцията на пазара на търговия на дребно с нехранителни стоки, в т.ч. електроника, с оглед факта, че онлайн магазинът www.edigital.bg заема неголям дял в онлайн продажбите на електроника в България.

Според "Зора ММС" ООД планираната сделка няма да доведе до влошаване на условията на пазара. Дружеството очаква след осъществяване на концентрацията групата на "Данте Интернешънъл" С.А. да има предимство, което би могло да се отрази негативно върху дейността му. В категорията потребителска електроника за дома Емаг.бг се явява конкурент на търговска верига "Зора", като оценяват неговия бизнес с като значим за българския пазар, а този на edigital.bg като незначителен. Счита се, че след сливането на двете дружества това положение ще се промени и edigital.bg ще отнеме част от пазара на "Зора". Като пример сочат концентрацията между "Данте Интернешънъл" и Fashiondays.bg, след която Fashiondays.bg увеличава дела си на българския пазар.

Предвид установеното от КЗК двете фирми осъществяват дейност като търговци на дребно с нехранителни стоки. В България дружествата оперират основно чрез съответните си онлайн магазини. Между предлаганите продукти от участниците в концентрацията е налице припокриване в сегментите ИТ продукти, телекомуникационни продукти, електронни продукти, домакински уреди, авто продукти, продукти от типа "направи си сам", детски продукти, продукти за спорт и отдих, други нехранителни продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във