Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ - ОБИЧАЙНИЯТ ЗАПОДОЗРЯН

Дълго време бившият приватизационен фонд Мултигрупелит, сега Ем джи елит холдинг бе сред малкото структури от този род, в които нямаше изявено мажоритарно участие, въпреки че винаги е било ясно, че фондът се управлява от известната MG Корпорация. През този септември обаче, след увеличаването на капитала на холдинга, контролът върху него пое лихтенщайнската фирма Пи Еф Ейч Си (PFHC), представлявана у нас от президента на корпорацията Илия Павлов. Офшорката придоби по-голямата част от новоиздадените 72 млн. акции с номинал от 0.10 лв. всяка и по този начин пое контрол върху 78.88% от книжата на холдинга. Набраните чрез подписката 7.2 млн. лв. ще се използват при приватизацията на дялове от дружествата, от които фондът има акции в портфейла си, а целта е придобиване на мажоритарни пакети. За 21 декември е насрочено общо събрание на холдинга, на което капиталът му ще бъде приведен в съответствие с изискванията на Търговския закон, утвърдени при последната му промяна миналата година - номиналната стойност на една акция трябва да е кратна на 1 лев.Процедурата по увеличението на капитала на Ем джи елит холдинг обаче бе оспорена от Държавната комисия по ценните книжа. Грешката на шефовете на холдинга е, че не са изготвили проспект за емисията, въпреки че решение за нея е взето от управителния съвет, който пък е упълномощен от общото събрание на акционерите. Според Закона за публичното предлагане на ценни книжа, проспект не се изисква само ако в Държавен вестник е публикувана разширена покана за събранието, което е взело решение за увеличение на капитала. Очаква се обаче съдебният дуел да приключи в полза на холдинга, защото при други подобни дела магистратите са отсъждали, че комисията (ДКЦК) няма правен интерес да възбуди иск.Същата драма сега се оформя и около новата емисия акции на бургаския кабелен завод Елкабел. В този случай чрез новоиздадените книжа над 50% от бургаското дружество станаха притежание на лихтенщайснкия собственик на Ем джи елит холдинг. Пропуските при изпълнението на процедурите по увеличението на капитала на Елкабел обаче са същите и затова Комисията по ценните книжа сезира за тях бургаската окръжна прокуратура. Причината повече от пет години акционерният капитал на холдинга да е разпръснат е, че през 1996 г. над 100 хил. лица внесоха боновете си във фонда Мултигрупелит. Тогава набраният капитал достигна 2.213 млн. нови лева. По този показател фондът се нареди в първата десетка на приватизационните си събратя и дори може би е най-големият напълно частен фонд. Защото акционери в ПФ Доверие АД например бяха държавните (тогава) ОББ и ДЗИ. Един от учредителите на ПФ България бе все още работещата по онова време БАЛКАНБАНК. Сред собствениците на Кооперативен фонд ЮГ пък бе ЦКБ, а в Албена инвест акции притежаваха общината в Балчик и държавни фирми от региона. От първата вълна на масовата приватизация фондът на Мултигруп придоби акции в 36 предприятия. През 1998 г. портфейлът на междувременно преобразуваното в холдинг дружество беше преструктуриран основно. Някои пакети бяха продадени, бяха направени и допълнителни инвестиции. През 2000 г. Ем джи елит холдинг започна да изпълнява съставена от мениджърите му програма за оздравяване и управление на предприятията, в които има дялове. За целта бяха отпуснати инвестиционни кредити за модернизиране и развитие на дъщерните дружества. Най-голямо парче от баницата получи предприятието Преспа-Лъки АД - 1.1 млн. лева. Общо 569 хил. лв. пък бяха вложени в бургаския кабелен завод Елкабел и в Балкантурист АД. Грандхотел Велико Търново взе заем за 620 хил. лева. С тези пари той трябва да постигне международните стандарти и цени на туристическия продукт. Другата сериозна инвестиция на холдинга е в Грандхотел Варна. Тази година Ем джи елит холдинг участва в увеличението на капитала на хотела и делът му там е вече 66.62 процента. Засега това е единствената подписка, извършена от структури на холдинга, за която няма съдебни спорове. Планира се в близост до Гранда да се изгради яхтено пристанище. Това ще стане възможно след приемането на закона за пристанищата. Сега действащото законодателство ограничава тази дейност.Туризмът е най-сериозният приоритет на холдинга, като се има предвид, че той акционерно участие и в Рила Боровец, Бороспорт, Сердиком София, Международен Център по Фирмено Управление АД - Бистрица, и във ваканционното селище Русала АД. Стратегията на холдинга е свързващото звено между тях да бъде туроператорската фирма Балкантурист.Ем джи елит холдинг е мажоритарен собственик в Гранд хотел Велико Търново АД с 93.73% от капитала, в ЗММ-Нова Загора АД със 79.34%, и в Грандхотел Варна АД с 66.62 процента. Акциите на холдинга са регистрирани на Официален C пазар на фондовата борса. През 2000 г. дружеството закупи дялове от силистренското машиностроително дружество Силома АД и в туроператорската фирма Балкантурист АД. Продадени бяха миноритарни пакети акции от Ловико-Чирпан АД, Интерхотел Сандански България АД и от старозагорския завод ДЗУ АД. Чрез новата вълна на масовата приватизация Ем джи елит холдинг окрупни участието си в ЗММ - Нова Загора АД, в Минстрой холдинг АД и в Минералсувенир-Кърджали АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във