Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕЛФАРМА ВЗЕ УМА НА ПРИВАТИЗАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ

По решение на акционерите на Софарма капиталът на дружеството ще се увеличи от 942 717 на 6 млн. лева. Право да запишат книжа от новата емисия ще имат притежателите на акции към 8 януари. Всеки от тях ще може да купи през първите 30 дни от подписката (чието начало бе обявено за 18 януари) толкова книжа, колкото притежава в момента, умножени по коефициент 5.36458 (резултатът се закръглява към по-малкото число). След това акционерите ще придобиват неограничено количество книжа до изчерпване на емисията, като предимство ще имат първите на опашката.

Решенията на общото събрание на акционерите на Софарма, проведено на 8 януари, обиколиха мълниеносно офисите на всички институции и дружества, работещи на капиталовия пазар. Важните гласувания от изпълненото с драматизъм събитие се предаваха почти пряко чак в Лондонското сити. Причината е, че акционери в компанията са няколко големи чуждестранни инвеститори. Швейцарският Про Велю (ProValue) притежава 4.38% чрез офиса на Сосиете Женерал в Нант, Бета Глоубъл Имърджинг маркет инвестмънт тръст държи около 3%, а лондонската банка Уорбърг Дилън Рийд - 2 процента.
А новината бе доста неочаквана - Елфарма (мажоритарен собственик на фармацевтичния завод) изненада неприятно всички портфейлни инвеститори, след като с нейните гласове бе решено, че право да участват в увеличението на капитала на Софарма ще имат акционерите на дружеството към датата на провеждане на това събрание (8 януари). Този текст означава единствено, че Елфарма проваля продажбата на държавните акции в завода, която трябваше да приключи на 15 януари. Ударът, който получи държавата, е чувствителен, тъй като акционерите ще могат да записват книжа от новата емисия по цена от 1 лев, която е доста по-ниска от пазарната им стойност към началото на януари (около 13.50 лв. за акция). При новосъздалата се ситуация капиталът на Софарма ще се размие дотолкова, че ориентировъчната стойност на една акция към 8 януари бе около 2-3 лева. Така държавата, която притежава 20% от капитала на завода (18.22% ще се продават на фондовата борса, а 2% - на работещите в дружеството по преференциални цени, съгласно Закона за приватизация), ще загуби към 2 млн. лв. от цялата процедура по увеличението.
При положение че Агенцията за приватизация беше успяла да продаде държавния пакет от 18.22% на фондовата борса, закупилият книжата инвеститор щеше със сигурност да участва в увеличението на капитала на фармацевтичния завод. В такъв случай обаче мажоритарният собственик нямаше да успее да придобие 90% от акциите на Софарма, което му позволява да отпише дружеството от публичния регистър.
Не бих желал да съм на мястото на този инвеститор, когато ще потърси други форми на партньорство с държавата, коментира председателят на надзорния съвет на Агенцията за приватизация Димитър Бъчваров. - Държавата няма да участва в увеличението на капитала, защото за това трябва да има заделени пари - например в Министерството на финансите, а едва ли има такива. Поначало държавата няма за цел да увеличава участието си където и да било, допълва Бъчваров.
Според първоначалната обява в Държавен вестник книжа от увеличението можеха да записват акционерите, придобили дялове в завода към 22 декември. Този текст обаче срещна бурната съпротива на инвеститорите, както на някои посредници като Николай Василев от лондонската банка Лазард кепитъл маркетс. Според него граничната дата задължително трябва да бъде след общото събрание на дружеството. Като че ли мажоритарният собственик се огъна под този натиск и преди празниците изпълнителният директор на Софарма Огнян Донев заяви публично, че ще гласува в полза на акционерите, придобили книжа към 15 януари. Така той се нареди между радетелите за развитието на капиталовия пазар и защитник на правата на миноритарните акционери. На 8 януари обаче Донев се отрече от подписания от него документ, който дори е депозиран в Държавната комисия по ценните книжа.
Може би заради прекалената си увереност в успеха представителите на миноритарните акционери изпаднаха в продължителен нокдаун след решението на общото събрание този понеделник. Само минути преди да научат вестта за финала му, те крояха планове как да купят държавния пакет, за да запазят позициите си в Софарма.
Другият голям потърпевш от решението на проведеното в административната сграда на столичния фармацевтичен завод събрание е държавата. Агенцията за приватизация проведе мълниеносен конкурс за продажбата на 18.22% от Софарма. Оферти подадоха четирима инвестиционни посредници: Булброкърс, Авал ин, Общинска банка и Първа ФБК. На пресконференция в понеделник на обед изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Левон Хампарцумян обяви за победител в конкурса Булброкърс. Тази фирма трябваше да предложи акциите на фондовата борса през следващите няколко дни. Посредникът е обещал, че ще ги продаде за минимална единична цена между 12.50 и 18 лева. Горе-долу такава е била и офертата на Първа ФБК.
Другите двама кандидати са обявили нереално високи цени, което според Хампарцумян означава, че се опитват да провалят продажбата. Очевидно Общинска банка и Авал ин са играли за Елфарма, като са надули минималните си оферти до над 40 лв. за книга. Целта е била да се провали продажбата на акциите. При подобно равнище съперниците на мажоритарния акционер автоматично губят играта.
Очевидно шахматната партия не е завършила. Иван Ненков, изпълнителен директор на Булброкърс, заяви, че си остава оптимист за тази продажба. Посредниците планират следната схема: акциите могат да се продадат по минимум 12 лв., но купувачът им трябва да получи право да запише книжа от увеличението от името на Министерството на икономиката. След това ведомството ще прехвърли пакета на съответния инвеститор. Така делът му от 18.22% ще се запази. Единствено по този начин ще се запазят интересите на държавата, която ще вземе приемлива за нея цена за пакета си. Ще спечелят и останалите миноритарни акционери, тъй като Софарма ще остане публично дружество. Разрешение за подобна сделка обаче трябва да даде вицепремиерът Петър Жотев. При положение че операцията не успее, АП вероятно ще върне внесения от брокерската къща депозит от 10 хил. лева. Това се допуска, ако посредникът, по независещи от него причини, не успее да продаде пакета, обясни Димитър Бъчваров.
Ако планираната от Булброкърс операция се осъществи успешно, намеренията на Елфарма за отписване на Софарма от регистъра на публичните дружества ще претърпят провал. Въпросът е какви ще бъдат сега действията на държавните органи?
Председателстващият общото събрание - юристът Венцеслав Стоев, коментира, че било честно право да записват книжа от увеличението да имат участниците в събранието. И то не трябва да се влияе от конюнктурните интереси на държавата. Според него не бивало да се играе по гайдата на портфейлните инвеститори, защото те се интересуват само от печалби, а не от съдбата на предприятието. Стоев посъветва служителите в завода, които притежават акции, първо да участват в увеличението, като купят книжа по 1 лев, и едва след това, ако искат, да ги продадат. Така те щели да вземат много повече пари. Но той пропусна да отбележи, че пазарната стойност на акциите вече е паднала до 2-3 лв. едната именно заради новата емисия.
Събранието на Софарма реши всеки от акционерите да купи от новите книжа пропорционално на броя на тези, които вече притежава към 8 януари. Както вече бе казано, това трябва да стане в 30-дневен срок от началото на новата емисия (18 януари). Ако след това останат незаписани акции, те могат да се придобиват свободно от акционери, участвали и до този момент в подписката, като предимство ще имат тези, които са кандидатствали първи. Практиката от увеличението на капитала на други дружества по този начин показва, че мажоритарният собственик на съответното публично дружество записва всички непожелани през първия месец акции.
От залата се чу и предложение в допълнителния срок книжата да се купуват пак пропорционално в зависимост от притежаваните количества към 8 януари. Водещият събранието Стоев обаче заяви, че така ще бъдат ощетени дребните акционери. Защото те нямало да могат да придобият повече акции от притежаваните от тях до момента. Повечето работници, които участваха в събранието, ентусиазирано подкрепиха Стоев.
До голяма степен вина за получилата се скандална ситуация има държавата. Агенцията за приватизация се сети да обяви, че ще пусне пакета на борсата едва в седмицата между Коледа и Нова година, въпреки че обявата за събранието беше публикувана в Държавен вестник още на 8 декември. Чиновниците се усетиха за очакваните загуби от закъснението едва след публикацията на в. БАНКЕРЪ под заглавие Държавата ще загуби 2.04 млн. лв. от Софарма (бр. 51 на от 23 декември 2000 година).
Пак на държавните институции е вината, че в случая ще пострада цялостното развитие на капиталовия пазар. Елфарма просто следва корпоративните си интереси и упреците към дружеството надали ще намерят достатъчни основания.
Ходовете на мажоритарния собственик на Софарма показват ясно и празнотите в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). В него липсва текст, който регламентира процедурата около увеличението на капитала на публичните дружества. През седмицата председателят на Държавната комисия по ценните книжа Радослав Цончев заяви, че промени в ЗППЦК се готвят и ще влязат в сила до края на 2001 година. Както обаче е казал народът, След дъжд качулка.
Комисията ще предложи емитирането на права да се превърне в задължителна процедура при пускане на нови емисии. Така собствениците, които не желаят или нямат ресурс да участват в увеличението на капитала на публични дружества, ще могат да продадат на други заинтересовани инвеститори правото си да записват нови акции. Освен това Радослав Цончев предвижда като императивна норма в закона да залегне текст, според който в нови емисии ще могат да участват собствениците на акции към началната дата на подписката. Дружествата, набиращи капитал, пък ще са задължени да изготвят проспект, независимо дали новите книжа се предлагат само на досегашните акционери, или на широката публика.
Малко встрани от бурните разисквания около увеличението на капитала на Софарма остана не по-малко интересната трета точка от дневния ред на общото събрание. Според нейния текст столичната фармация поема солидарно задължението на Елфарма към БУЛБАНК на стойност 24 млн. щ. долара. Парите от заема бяха използвани за плащане на цената на приватизационната сделка за Софарма. Сумата е четири пъти по-голяма от пазарната капитализация на предприятието (брой емитирани акции, умножен по борсовата им стойност).
Изпълнителният директор Огнян Донев успокои акционерите, че задължението е обезпечено и на Софарма няма да й се наложи да плаща този дълг. По този повод участничка в събранието предложи Софарма да поеме и личните й задължения към Банка ДСК. Офертата бе подмината с мълчание от ръководството на събранието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във