Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Електронно управление" ще получи още пари, за да може да работи в кризата

Министерският съвет прие на днешното си заседание постановление за извършване на промени на Закона за държавния бюджет за 2020 г. заради Държавна агенция „Електронно управление". Промените се налагат заради усложнената обстановка от разрастващата се зараза от COVID-19 в страната, и свързаните с това ограничения в работния процес в държавната администрация.

Наложително е да се осигури възможност държавните институции да упражняват правомощията си в условията на отдалечен достъп, както и за използване на електронни административни услуги, като средство за предотвратяване на струпване на хора на едно място. От особено значение и за двете направления, както и за изпълнение на стартиралото изпълнение на поетите ангажименти по развитие на електронното управление, е възможността за поемане на финансови ангажименти за бъдещ период от време, което ще гарантира и стабилността на системите и инфраструктурата на агенцията. Направленията, на които се набляга са гарантирането на работоспособността на центровете за данни и поддръжката и експлоатацията на Съобщителните обекти със специално предназначение за нуждите на националната сигурност, за които ДАЕУ отговаря.

За осъществяване на тези дейности е необходимо закупуване на комуникационно оборудване и осигуряване на адекватна и навременна поддръжка на центровете, което налага в спешен порядък финализиране на вече започнали обществени поръчки, както и сключване на нови договори до края на 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във