Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Електронната система за контрол на пръсканията ще пази пчеларите

Общо 500 потребители - 300 пчелари и 200 земеделски стопани, вече са се регистрирали  в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), съобщиха от агроминистерството. 

Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ).

Земеделските производители са задължени да уведомят през ЕПОРД, а не както досега до кметовете на населените места, за предстоящите растителнозащитни дейности не по-малко от 72 часа преди началото им. В момента на завършване на действието в системата от земеделския производител, автоматично тя ще изпраща SMS до собствениците на пчелини. Така се скъсява времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите.

Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като регистрацията и използването й са безплатни за всички потребители. Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща.

Препоръчително е стопаните и пчеларите да се регистрират в електронната платформа до 31 януари 2021 г., напомнят от агенцията по храните. Но и след тази дата възможността за регистрация няма да бъде преустановена. Регистрация на нови потребители ще бъде възможна, включително за новорегистрирани земеделски стопани, пчелари и собственици на подвижни пчелини.

Платформата дава възможност освен за автоматично генериране и изпращане на SMS и съобщение по електронната поща на уведомления за предстоящо третиране, така и за визуализация върху картата в платформата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините.

В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г., уведомяването може да се извършва по досегашния ред – чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване или през ЕПОРД.

От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа.

 

Българският мед е основно експортно ориентиран

През последните години намалява броят и на производителите, и на регистрираните пчелни семейства. Причините са много и разнообразни. Не спират протестите на пчеларите с искане химичните препарати за пръскане на растенията да бъдат заменени с биологични, да се създаде пчеларски борд и да се намали вносът на мед у нас.

Има, разбира се, и положителни тенденции в сектора - млади хора се ориентират към отглеждане на пчели, а също така нараства делът на биологичното производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във