Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ СЕ СТРЕМИ КЪМ ПУБЛИЧНОСТ

Групата Елана предвижда през 2008 г. листване на Елана Финансов холдинг АД на БФБ-София. Но това ще стане след средата на годината чрез първично публично предлагане на акции (IPO). Това съобщи ръководството на холдинга при представянето на финансовите му резултати за 2007 година. Ще бъдат издадени нови акции, като свободнотъргувани ще бъдат до 25 на сто от тях. Операцията е част от дългосрочната стратегия за развитие на групата. Средствата от IPO и от печалбата за 2008 г. ще се използват за увеличаване на капитала на дъщерните дружества във връзка с подготовката и пускането на нови финансови продукти.
С оглед на стратегическото планиране на дейностите Елана Холдинг отдели финансовите си услуги от нефинансовите дейности. Под шапката на Елана Финансов холдинг влязоха дейностите по управление на финансови активи, съсредоточени в Елана фонд мениджмънт, търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране - инвестиционния посредник Елана трейдинг, секюритизацията на земеделска земя - Елана пропърти мениджмънт, и консултантската компания Елана инвестмънт.
Другата новина, споделена от Камен Колчев, председател на съвета на директорите на Елана Финансов холдинг, е организирането на две нови дружества със специална инвестиционна дейност през тази година. Те също ще оперират в сектора на земеделската земя, в който са най-компетентни. Предвижда се реализирането на проекти за недвижими имоти на обща стойност 400 млн. лв. към 2010 г., а Елана фонд за земеделска земя си е поставил задачата да придобие в края на периода 450 хил. дка земя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във