Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Екзотична Южна Африка очаква бизнесмени и туристи

Морската ни столица Варна има подписано споразумение за сътрудничество с Кейптаун още от 2012 година.

Република Южна Африка е далечна, непозната и екзотична страна на другия край на света. Има брегова линия по Атлантическия и Индийския океан с обща дължина 2798 км, което я прави отворена към света - за бизнес, търговия и туризъм.

Въпреки разстоянията, отношенията между България и Република Южна Африка са традиционно добри и от десетилетия се развиват на стабилна и приятелска основа‘. Това заяви заместник-министър Зарица Динкова на среща с Табо Тахе, извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка у нас.
В навечерието на 30-годишнината от установяването на двустранните отношения през февруари 2022 г., РЮА е стратегически партньор за нас в района на Африка на юг от Сахара. Заместник-министър Динкова е отбелязала необходимостта от активизиране на търговско-икономическите връзки между двете страни и реализирането на неизползвания им потенциал. 

Сделки с южноафрикански партньори в момента се осъществяват предимно чрез трети страни. През отделни периоди, интерес към сътрудничество с България са проявявали редица големи южноафрикански фирми и корпорации, като Sopex, Anglo-American Group, Barlow Rand Industries и други, отбелязва посланик Табо Тахе.

Понастоящем взаимните контакти в търговско-икономическата сфера между двете страни се конкретизират предимно в проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, делови и бизнес посещения на представители на български и южноафрикански фирми, провеждане на двустранни бизнес форуми и други.

На срещата е изтъкна и значимостта на голямата българската общност в Република Южна Африка. Според посланик Табо Тахе в момента в ЮАР живеят между 20 000 и 30 000 българи.

Заместник-министър Динкова и посланик Табо Тахе са заявили желание за засилване на икономическото ни партньорство чрез обмяна на търговски и бизнес делегации, участие в търгове, панаири, изложби. Посланикът е подчертал интереса на страната си към възможностите, които предлагат двете ни основни морски пристанища Варна и Бургас. Например, морската ни столица има подписано споразумение за сътрудничество с Кейптаун още от 2012 година. 

Заместник-министър Зарица Динкова е предложила провеждане на двустранен бизнес форум с цел разширяване на фирмените връзки и задълбочаване на преките контакти между бизнес партньорите.
Отчитайки нуждите и възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар и важното значение на регионалните пазари на съседните страни (Ботсуана, Лесото, Намибия и Свазиленд), за популяризирането на българските стоки в региона е необходимо тясно коопериране с местни фирми и компании, предлагане на стоки и услуги на атрактивни цени и с високо качество. Предвид основната група стоки от вносната листа на РЮА и възможностите на българската икономика, най-перспективните български стоки за реализация на южноафриканския пазар са в секторите: лека промишленост; хранително-вкусова промишленост; машиностроене; химическа промишленост; дървообработваща промишленост.

За активизиране на сътрудничеството можем да се възползваме и от влязлото в сила на 1 май 2004 година Споразумение за търговия, развитие и сътрудничество между ЕС и нейните държави-членки, от една страна, и РЮА от друга страна, и факта че след присъединяването си към ЕС на 1 януари 2007-а България също е страна по него, както и от временното прилагане на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и страните от Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР/SADC) от 10 октомври 2016-а. Така че в рамките на тези две споразумения са налице достатъчно възможности за развитие на търговско-икономическите отношения между България и Република Южна Африка.

 

Република Южна Африка (РЮА)

или Южноафриканска република (ЮАР) е икономически най-развитата страна от Африка и сред двадесетте най-развити в света. На нея се пада окол 40% от стойността на промишлената продукция на африканския континент.

Водещ отрасъл на стопанството е добивът на полезни изкопаеми. Страната е на първо място в света по добив на злато, платина, хром и манган. Водещи места заема и при добива на диаманти (първо място по стойност на продукцията), въглища (основно черни), уран и азбест. Добре е развита металургията с водеща роля на производството на стомана, чугун и алуминий.

Широко развита с разнообразни отрасли е машиностроителната промишленост. Произвеждат се кораби, самолети, автомобили. Страната е най-големият производител на автомобили в Африка. Основни продукти на хранително-вкусовата промишленост са захар, вино и консерви. 

Туризмът в Южна Африка се развива като един от най-важните сектори на икономиката, който дава около 7% от БВП на страната.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във