Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Експерти ще обсъждат напредъка по подготовката на новите инвестиции във ВиК инфраструктура

До края на 2020 г. предстои в сектора да бъдат инвестирани нови 1.3 млрд. лв. през ОП "Околна среда 2014-2020"

Днес ще се проведе форумът "Проектни предложения на ВиК оператори за финансиране по ОПОС 2014-2020 г.", съобщиха от МРРБ. Дискусията ще се проведе в София. Участие ще вземе и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който ще обяви напредъка по подготовката на новите инвестиции във ВиК инфраструктура по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

През последните четири години Министерството на регионалното развитие и благоустройството е инвестирало над 75 млн. лв. във ВиК инфраструктурата в страната, съобщават от ведомството. За същия период над 332 млн. лв. са реинвестираните от самите ВиК оператори парични средства, събрани от техните абонати и вложени обратно за подобряване на системите.

До края на 2020 г. предстои в сектора да бъдат инвестирани нови 1.3 млрд. лв. през ОП "Околна среда 2014-2020" за изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, за реконструкция на съществуващи и построяване на нови водопроводи и съоръжения, показват числата от регионалното министерство. Обектите и подобектите са над 350 и са определени след изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания. "ВиК" ООД - Русе вече подаде предсрочно първото проектно предложение за финансиране по оперативната програма. Крайният срок за представяне на проекти в Министерството на околната среда и водите бе 23 април тази година.

По оперативна програма "Околна среда 2007-2013" бяха построени 51 пречиствателни станции и над 2500 км ВиК мрежа.

Данните от МРРБ показват, че за първи път в последните години ВиК отрасълът е изведен до един от основните приоритети в страната, след като в продължение на близо 30 г. преди това в него не са правени никакви инвестиции, освен за аварийни ремонти. Водопроводните и канализационните мрежи на територията на страната са с дължина над 90 000 км, като за привеждането им в добро експлоатационно състояние е необходим огромен финансов ресурс. За сравнение - републиканската пътна мрежа в България, която се поддържа от Агенция "Пътна инфраструктура", е с дължина около 20 000 километра.

За разлика от останалите икономически субекти, възвръщаемостта във ВиК сектора поради социалното му значимост, е ограничена. Всички дружества, предоставящи такива услуги на съответните територии функционират в условията на регулиран пазар. Това означава, че крайната цена на услугата не се диктува от обичайните търговски условия, а се определя административно от Комисията по енергийно и водно регулиране съгласно разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

За да може да бъде привлечено европейско финансиране, в отрасъла се реализира една от най-мащабните реформи в страната за последните години. Нейната основна цел е да се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, ВиК инфраструктурата да е публична собственост на държавата и общините, да се повиши ефективността при предоставяне на ВиК услугите и поддържането на системите, като се запази социална поносимост на цените. Това определи и приемането на подхода на хибридно финансиране - привличане на различни източници за инвестиране във ВиК отрасъла. В момента той се финансира със средства от държавния и общинските бюджети, от оперативни програми на Европейския съюз, от ПУДООС, от ВиК дружествата, както и заем от Световната банка. Той е в размер на малко над 130 млн. лв. и е насочен за изграждане на два язовира за питейна вода - "Пловдивци" и "Луда Яна", както и за рехабилитация на стената на язовир "Студена". Строителството на язовири за питейни води се случва за първи път от близо 25 години насам.

Facebook logo
Бъдете с нас и във