Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Експерти пишат стратегия за топлото

Инвестициите в мрежата и съоръженията са недостатъчни и това е причината и за повишената аварийност и влошаването на услугата.

До началото на новия отоплителен сезон тази година (1 октомври) Министерството на енергетиката трябва да представи в Народното събрание доклад за техническото състояние и годността за  експлоатация  на топлоснабдителната мрежа и съоръженията. Това решиха народните избраници след разискванията по питане на депутати от БСП към министъра на енергетиката Теменужка Петкова за  политиката на ръководеното от нея ведомство в тази област.

При разискванията депутатите от различните парламентарни групи се обединиха около необходимостта от промени, които да подобрят топлофикационната услуга у нас. Още повече че тези дружества са елемент от енергийната сигурност на страната, а недомислиците в отчитането на топлоенергията например  водят до загуба на доверие у гражданите към качеството на услугата и цената, към топлинните счетоводители и т.н. Решението за изготвянето на доклада беше одобрено със 167 гласа "за" и един "въздържал се".

От 12 топлофикационни дружества в страната 11 са частни, а едно е собственост на Столичната община ("Топлофикация София"), напомни  Валентин Николов от ГЕРБ. Всички те са с над 40-годишен "стаж"  и, естествено, се нуждаят от модернизация. Тези дружества не може да бъдат оставени да фалират, защото ще се породят  критични ситуации  - например, електропреносната мрежа не е разчетена за работа без тези централи. Така че трябва цялостна стратегия за развитието им, която пък да стане част от енергийната стратегия на България. Николов препоръча да се заложи в бизнесплановете на тези дружества  какви инвестиции да правят в мрежата, която е много остаряла.

Централното топлоснабдяване и насърчаване на високоефективното комбинирано производство е приоритет за правителството до 2020 г., коментира по време на парламентарния контрол енергийният министър Теменужка Петкова. Топлофикационните дружества в страната биват  насърчавани  да извършват подобрения в мрежата, получавайки безплатни квоти за въглероден диоксид, отбеляза тя. Те обаче сами преценяват каква да е инвестиционната им програма, заяви министърът на енергетиката. Тя отбеляза, че в периода от 2013 до 2017 г. единадесет от тях са се възползвали от националната програма за развитите на сектора. В резултат на това през този период те са направили инвестиции за 67 млн. лв., а дружествата са получили в замяна безплатни квоти въглеродни емисии на стойност над 3 млн. лева.

Глава "Топлофикация" в Закона за енергетика трябва да бъде разгледана основно, препоръча Рамадан Аталай от ДПС. Според него доставката на топлоенергия и отчитането трябва да се разделят. Той призова гражданите да си плащат навреме на услугата, което дава сигурност на доставка на топлинна енергия, а така се осигуряват и пари за инвестиции. Депутатът отбеляза, че голяма част от проблемите в топлоснабдяването днес са заложени още с планирането на топлофикационната мрежа. Според него тези дружества нямат достатъчно средства за инвестиции и това е основната причина за аварийността на мрежата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във