Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Екоразрешителните - на облекчен режим

На редовното си заседание през седмицата кабинетът одобри промени в Закона за опазване на околната среда. Целта е  да бъде обединена процедурата  за одобряване на екоразрешителни по инвестиционни проекти, да се намали административната тежест за бизнеса. Ако  парламентът одобри предложенията на правителството, инвеститорите ще могат едновременно да извършат оценката за въздействието върху околната среда на представените от тях  проекти,  да получат комплексно разрешително за обектите, които изграждат или обновяват,  ако те емитират вредни вещества, и да получат одобрение на  докладите за тяхната безопасност. По този начин  досегашните  три отделни процедури  ще могат да вървят заедно, ако инвеститорът пожелае така.

При избор на обща процедура  в рамките на изготвянето на доклада за Оценката за въздействие върху околната среда ще се събират и оценяват изискванията за  трите процедури. Това на практика ще намали два или три пъти общата продължителност за получаването на всички тези документи, сочи в мотивите си правителството. В същото време се намалява и финансовата тежест, тъй като част от документите, които ще бъдат изисквани от инвеститорите, ще се събират по служебен път.

Обединената процедура ще гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве  и при следващите етапи на разрешаване и експлоатация. Това  се изтъква като предимство на новия проектонорматив.

Други  от  поправките  предвиждат намаляване на срока за определяне на приложимата процедура при планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно разрешително. Постига се облекчаване на бизнеса и насърчаване на прилагането на доброволни ангажименти по опазване на околната среда чрез схемата EMAS и схемата на Европейския съюз за екомаркировка, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В съобщението се посочва още, че законопроектът оптимизира процеса по обществен достъп до информацията за инвестиционните предложения. Предвижда се компетентният орган да обявява предложенията на интернет страницата си и да уведомява писмено кметовете на съответните общини или  райони, които ще трябва да обявяват инвестиционното предложение на интернет страницата си или на друго обществено място.

За да може новият норматив да заработи ефективно,  освен предложените  промени в Закона за опазване на околната среща ще се направят и изменения в Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и Закона за чистотата на въздуха.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във