Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еконачалникът Димов отново дразни природозащитниците

Министърът на околната среда и водите Нено Димов  продължавал да настоява за законови промени, които обезсмислят европейската екологична мрежа в България. Това съобщават от Коалицията  от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Еколозите алармирата, че  министерство на околната среда и водите отново е поискало  промени в Закона за биологичното разнообразие, които застрашават Натура 2000 мрежата в България.

Природозащитниците  са били информирани за това от  отговора на изпратено от тях  писмо до премиера Бойко Борисов с искане за незабавно спиране на опасни поправки в Закона на биологичното разнообразие, предложени от министър Ненов Димов. 

От Коалицията  припомнят, че в началото на 2019 –а Мекологичното ведомство  предложи поправки в Закона, които бяха предоставени за обществени консултация. Процедурата приключи с голям брой отрицателни становища на научни и академични институции, природозащитни организации и граждани. Причините за тях са, че ред предложения противоречат на различни български закони, както и на европейските директиви за природните местообитания и за птиците.

От тях стана ясно, че приемането и прилагането на предложените промени означава намаляване и обезсилване на мрежата Натура 2000, сериозни затруднения за устойчивото управление на защитените зони у нас и засилване на непрозрачното и авторитарно управление на природния ресурс на България, заради което в последните години страната ни продължава да губи гори, реки, дюни и защитени видове.

Въпреки отрицателните мнения от законопроекта,  частично отпадна единствено противоконституционното изискване за национализация на научни данни,  съобщават еколозите . Екоминистерството  обаче е  запазило  задължението лицата работещи с видове и местообитания от Натура 2000 да осигуряват публичен достъп в тримесечен срок до първичните данни - резултат от работата им, но същевременно е отказало  да даде определение в закона на понятието "първични данни", което според тях е оставило възможност за административен произвол върху научните работници.

От министерството  изтъкват  подкрепата за промените в закона на Съвета на учените към МОСВ, който има консултативни функции и от 26 негови членове, но само трима са биолози, подчертават в писмото си природозащитниците.

Въпреки важността на темата и европейските ангажименти на България, премиерът не се ангажирал с темата, става ясно от изпратеното до „Банкеръ“ писмо на Коалицията. Отговорът е дошъл  отново от министерството на околната среда и отново защитавал предложените промени, без да се съобрази с мненията на научни институти и природозащитни организация , дали становища срещу законопроекта.  Става ясно, че предстои Министерство на околната среда и водите  да внесе поправките за разглеждане в Министерски съвет в същия им вид, алармилат от Коалицията.

 

Те казат още: „След неуспешен опит да бъде отслабена защитата на Национален парк „Пирин“, за да започнат строежи в него, МОСВ оказва натиск едновременно срещу защитената природа и срещу експертните организации, които работят за опазване на природния капитал на България. Коалиция „За да остане природа в България“ предупреждава, че това е много опасен прецедент и продължава да настоява законопроектът да бъде отхвърлен. В случай, че той бъде одобрен в този вид от Министерски съвет, коалицията ще се противопостави с всички законови средства“.

И алармират , че

•    Целите на защитените зони от мрежата Натура 2000 ще бъдат променени в противоречие на  изискванията на европейската Директива за местообитанията. Това означава България да променя и да обезсилва еднолично европейските закони за природата;

•    Промени в предмета и целите на опазване в зоните могат да се правят по еднолична преценка на министъра при липса на ясни процедури за това – така МОСВ безконтролно ще предопределя смисъла и бъдещето на една защитена зона;

•    Промените включват разработване на задължителни „Териториални планове за управление“, които да бъдат разработени за всички защитени зони в обхвата на една РИОСВ. Това означава, че този план ще включва части от зони, попадащи на територията на няколко РИОСВ. Но директивата на ЕС е съвсем ясна –  мерките за опазване се прилагат на ниво защитена зони, а не за части от зона.

•    Чрез премахване на отговорностите  на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) по отношение на политиките по Натура 2000 предложенията изключват научната основа за създаване и управление на мрежата Натура 2000. В НСБР членуват както представители на администрацията, така и на научни и академични държавни и граждански организации в областта на биоразнообразието, с конкретни изисквания за научна експертиза. Той се заменя с консултативен съвет, за който липсват изисквания за научна експертиза в областта на биоразнообразието. За разлика от НСБР, където са адекватно представени, академичните институции, които проучват биологичното разнообразие, според министерството не са страна в управлението на мрежата Натура 2000. Така те са изключени от процеса на вземане на компетентни решения по отношение на обектите на опазване на екологичната мрежа.

Участието на НПО в процесите за Натура 2000 се предлага да бъде ограничено, като се поставят диксриминативни изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във