Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Екоминистърът раздава европарите с фанфари

S 250 698f9596 2b83 43e9 92aa b836dbd281b4

Повече от  две години препъване  из дебрите на административните процедури отне на  Регионалното сдружение на общините Елхово и Болярово, за да успеят да  финализират  проекта си за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци. Затова пък най-сетне  през тази седмица краят на  събитието беше отбелязан  едва ли не с фанфари.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор с двете общини за реализацията на проект за  компостираща инсталация. Общият размер на инвестицията е над 9.7 млн. лева.  Средствата  са осигурени по  Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г.", чиито  правила допускат   безвъзмездна финансова помощ в размер на над 7.2 млн. лева. Проектът включва компостираща инсталация с капацитет 4000 т  годишно, както и инсталация за предварително третиране с капацитет 1600 т  годишно.

Досега и в двете общини няма съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Хората тук се надяват, че след успешното изпълнение на проекта   ще бъде  изградена и необходимата инфраструктура за екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Елхово и Болярово и ще се подобри качеството на околната среда за хората в общините. Според официалната информация от Министерството на околната среда и водите, съоръженията ще обслужват над 17 000 жители.

Проектът трябва да бъде изпълнен до 30 месеца

Още в края на 2016 -а  регионално Сдружение на общините Елхово и Болярово за управление на отпадъците взема решение двете общини  партньорски  да кандидатстват в  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездно финансиране по приоритетна ос 2 "Отпадъци", а именно "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации  и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", ОП ”Околна среда” - 2014-2020 година. Тогава общото събрание решава община Елхово да бъде водещата, тя да бъде и  отговорна за подаването и изпълнението на проектно предложение, както и да избере консултант за подготовка на проектното предложение.

Инак европейските средства, които са предвидени в програмата в частта й  Приоритетна ос "Отпадъци",  далеч не са малко. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура, по която приемът на документи приключи още в началото на миналата година и включваше  проекти за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително и осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, беше  97 791 500 лева. От тях безвъзмездното финансиране  е за  83 122 775 лв. (85%), а национално съфинансиране - на сума  14 668 725 лв. (15%).

Бенефициенти по процедурата

бяха общо 39 общини от седем Регионални сдружения за управление на отпадъците.

До миналата година обаче според официалната информация от Министерството на околната среда и водите по ос "Отпадъци" се изпълняваха  23 проекта, основно за изграждане на компостиращи и сепариращи инсталации, чиято обща стойност беше 122 млн. лева. По част от тях все още се работи.

Първият договор от тези проекти беше подписано още в края на 2017-а  от министъра на околната среда и водите Нено Димов и  от кметовете на гр. Сандански - Кирил Котев, на Кресна - Николай Георгиев, и на Струмяни -  Емил Илиев.

Той предвиждаше изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2623 т годишно и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с годишен капацитет 10 430 тона.

Съоръженията трябваше  да  бъдат разположени в административните граници на община Сандански и да обхващат трите общини - гр. Сандански, Кресна и Струмяни. А компостиращата инсталация трябва да обслужва над 43 000 жители, а инсталацията за предварително третиране ще преработва отпадъците на над 47 000 жители.

Общият размер на инвестицията беше за  над 9.3 млн. лева. От които безвъзмездната финансова помощ е в размер на над 7 млн. лева. Периодът за физическо приключване на дейностите по проекта е 27 месеца. С други думи - в началото на 2020 година.

Миналото лято стартът на кампанията за усвояването на този тип европейски  средства беше даден с подписването на  договора с  община Костинброд, която беше водеща в проектирането и изграждането на инсталации на обща стойност 17 399 308.80 лева. Това осигури финансирането за изграждането на четири инсталации за преработка на отпадъци, които да обслужват  Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге.

През есента на миналата година  Община Мадан

също се сдоби с финансиране по проект

по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България. В този случай  ставаше дума за изграждане на инсталация за компостиране с капацитет  до 2100 тона. Водеща в проекта беше община Мадан в партньорство с общините Златоград и Неделино. Стойността на проекта беше  9 039 369.69 лв., в това число безвъзмездна финансова помощ - 6 764 995.75 лв., и съфинансиране - 2 274 373.94 лева. Инсталациите се изграждат на терен с площ 8410 кв. м  е собственост на община Мадан, но се очаква да заработят едва през  октомври 2020 година. По предварителни данни те ще обслужват над 27 500 жители.

Остава още доста работа по тези проекти, а резултатът ще видим след приключването им. Дотогава  ще се информираме за усвояването на европарите по звука на фанфарите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във