Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Екоминистерството с опит да облекчи работата на ВЕЦ-ове

Екоминистерството ще предложи на Министерския съвет промени в Наредбата за ползването на повърхностните води, с което се постига съответствие със Закона за водите.

С предложеното изменение се премахва действащ в момента регламент, който противоречи на установеното от Закона за водите в частта за изискуеми документи при продължаване на разрешение за водовземане за ВЕЦ. С новите текстове отпада изискването при продължаване на разрешително за ВЕЦ да се прилага документ за учредено право на строеж, съобщават от екологичното министерство.

От екоминистерството ще внесат за обсъждане в Министерския съвет и промени в Закона за водите. Новите текстове допълват и конкретизират ограниченията при водовземане от повърхностните води и по-точно на вътрешните реки.

МОСВ предлага да се забрани издаването на разрешителни за деривационни ВЕЦ по вътрешните реки. Това са централи, при които отклонената вода преминава през система от съоръжения. Промяната се налага превантивно във връзка с необходимостта от опазване на водните екосистеми. 

Освен това екоминистерството предлага да се ограничи вносът на неопасни отпадъци с код 19 12 12. В повечето случаи те са получени при механично третиране на смесени битови отпадъци.

От съобщение на РИОСВ – Плевен междувременно става ясно, че на площадката за съхранение на отпадъци край града са налични около 9 хил. тона неопасни отпадъци със същия код 19 12 12. Това са бали, в които над 90% са пластмасови отпадъци, останалото съдържание е примеси от текстил, хартия и дърво. Те са с произход Италия и не са оползотворени в срок от една година според изискванията за превоз на отпадъци.

Регионалната екоинспекция е разпоредила премахването и оползотворяването на цялото количество италиански отпадък. Това става с издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка на оператора на площадката – „Феникс Плевен“ ЕАД.

Освен това инспекторите от РИОСВ – Плевен са направили предписание на „Монбат“ АД да изпълни ангажименти с меморандум между дружеството и Министерството на околната среда и водите. В меморандума се предвижда дружеството да приеме обратно и да третира за своя сметка отпадъците, образувани от неизвестен генератор, които са били предадени на трети лица на територията на страната, но не са били екологосъобразно третирани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във