Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Екоминистерството обяви наддаване за 5 млн. лева

S 250 dd335169 d9e1 46cf 94b1 6ac057dde7f1

Три години след като Министерство на околната среда и водите обяви, че започва реализацията на пилотния проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време, той така и не можа  да бъде реализиран. Определеният тогава максимален размер на безвъзмездната финансова помощ бе 7 млн. лева. Парите идват  по линия на Европейския съюз - чрез Кохезионния фонд, по програмата "Околна среда" и очевидно възбудиха доста апетити. Така, след доста перипетии, обжалвания и "общуване" с Комисията за защита на конкуренцията, обявената през 2016-а обществената поръчка беше спряна.

Мотивите, които екоминистърът Нено Димов е записал при спирането на процедурата през януари, са, че продължилото повече от година обжалване на решенията за класиране на участниците при избора на изпълнител (№ 170 от 26 август 2016-а  и № 54 от 20 април 2017-а) междувременно е довело  до "съществена промяна в обстоятелствата". От обявлението в Агенцията за обществени поръчки става ясно, че при тази ситуация е невъзможно да се спазят поставените крайни срокове (до края на 2021-ва) за внедряване на системата на национално ниво.

Сега екологичното ведомството прави опит отново да проведе конкурса. Този път прогнозната стойност е 5  млн. лв. (4 450 000 лв. без ДДС). Целта е да се осигури функционирането на Национална интегрирана, междуведомствена система за оптимизиране на оперативното наблюдение и управлението на водите в България. Като нейна първа фаза ще бъде създадена Система за управление на водите в басейна на река Искър.

Изискванията към кандидатите са да са извършили обзор и оценка на съществуващите системи за наблюдение на басейна на въпросната река и да дадат предложения за оптимизацията им. Освен това те трябва да представят обща концепция за управление на водите в страната при нормални условия и при възникване на непредвидени обстоятелства. А също идеен проект за изграждане и внедряване на система за управление на водите в Искър на базата на общата концепция за Националната система. Друго изискване е представянето на технически проект, който да е в съответствие с идейния. И, естествено, накрая ще е самото изграждане и внедряване.

Изричното изискване към претендентите да вземат апетитната поръчка е да се ангажират и с гаранционното обслужване за минимум 24 месеца. Странно защо обаче е записано условието, че максималният срок за него не може да бъде повече от 36 месеца, считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол.

От изпълнителя ще се иска да осигури и необходимите софтуерни лицензи за нормалното функциониране на системата, както и да представи  застраховка на активите, покриваща рискове като кражби, пожар, наводнения и други природни бедствия, или злоумишлени действия на трети лица.

Задължителното финансово условие е фирмите, участнички в конкурса, да имат минимален общ оборот в размер на 8 млн. лв. за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Офертите ще бъдат отворени на 7 август, а срокът за изпълнение на проекта  е 450 дни.

Дали обаче сагата с предишното класиране няма да се повтори отново? Проблемът е, че краят на този програмен период застрашително наближава и предвидените за усвояване европейски средства няма да чакат края на разправиите между мераклиите да се вредят за тях.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във