Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕКОЛОГИЧНИЯТ ПРОЕКТ НА КЦМ Е НА ФИНАЛА

Комбинатът за цветни метали бе приватизиран на 25 юли 2000 година. Тогава купувачът РМД КЦМ 2000 се сдоби с 80% от капитала на пловдивското дружество срещу 14.6 млн. щ. долара. В момента РМД-то притежава 90% от активите на комбината за цветни метали, а останалите акции, разработени на малки дялове, са в ръцете на дребни собственици. Държавата все още притежава 0.48 процента.Пловдивският комбинат за цветни метали (КЦМ) откри нов завод за сярна киселина и пара. Чрез него емисията на серен двуокис, която е неизбежна при това производство, ще бъде двойно по-малка от допустимата. В новия завод са вложени 70 млн. щ. долара. Значителна част от тези средства - 60 млн. щ. долара, са осигурени от Японския фонд за международно сътрудничество, а останалите - от Черноморската банка за възстановяване и развитие.Договорът за кредит между японците и КЦМ е сключен на 18 октомври 1995 година. Неговата цел е да финансира програма за намаляване на замърсяването от дейността на комбината и част от начинанието бе новият завод за сярна киселина. Планираните инвестиции за целия проект са 90 млн. щ. долара. Той трябва да бъде завършен до 2007 година. Освен завода за сярна киселина трябва да влезе в действие и локална пречиствателна станция за отпадни води. Друго съоръжение към този проект е инсталацията за деминерализирана вода - тя функционира от ноември миналата година. За главен изпълнител на програмата за намаляване на замърсяването от дейността на пловдивското предприятие през 1997 г. е избрана японската фирма Марубени корпорейшън. Освен нея за справяне с екощетите КЦМ е наел и консорциум ЕкоСтрой 2002. Той ще реконструира заводското депо за промишлени и опасни отпадъци. Техническата разработка пък е възложена на германската фирма Лурджи. Като подизпълнители участват и няколко български фирми - Химремонтстрой, Енергопроект и други. Приходите от дейността на комбината към ноември 2002-ра са 162 млн. лв., а счетоводната му печалба е 1.6 млн. лева. Дружеството обаче губи от основната си дейност. Според изпълнителния му директор Никола Добрев, по-слабите резултати се дължат на ниските международни цени на металите и на спада в курса на долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във