Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Екоглобите скачат с 5 милиона

Нено Димов

Министерството на околната среда планира през следващата година увеличение на приходите от такси, глоби, санкции и концесии, които събира, с 5.1 млн. лева до 56.3 млн. лева. Това стана ясно от думите на екоминистъра Нено Димов при обсъждането на законопроекта за бюджета за 2018-а, който беше одобрен от парламентарната комисия по околна среда на 2 ноември. Основното увеличение спрямо тази година се очаква от такси по Закона за водите, като парите ще се трансферират към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на екологични проекти. 

Предвидените разходи за 2018-а пък са в размер на 49.8 млн. лв. и са завишени с 3.8 милиона спрямо 2017-а. От тези средства 2.3 млн. лв. са заложени за персонал, 400 хил. лв. - за издръжка. За закриване и рекултивация на съществуващи сметища в областите Монтана и Габрово са предвидени 1.1 млн. лева.

Очертаните основни посоки в работата на администрацията на екоминистерството са: управление и контрол на водните ресурси и отпадъците, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, съхраняване на екосистеми и местообитания, както и мониторинг на околната среда. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във