Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Еко Антрацит" глътна 120 млн. лв. за екопроекти

Малко известната на широката общественост държавна фирма - "Еко Антрацит" ЕАД, получи едно от най-големите парчета от бюджетния излишък през 2017 година.

Капиталът й (50 000 лв.) ще бъде увеличен със 120 млн. лв. чрез емитирането на 12 млн. нови поименни непривилегировани акции с номинална стойност 10 лв. всяка. Книжата ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на икономиката, което е едноличен собственик и управлява дружеството в момента. Това научихме след едно от последните заседания на правителството през декември миналата година.

Обяснението беше, че фирмата имала много работа, а малко пари. Средствата за увеличение на капитала щели да създадат условия и капацитет за ускорено реализиране на дейностите на държавното дружество.

"Еко Антрацит" ЕАД работи по много проблемни проекти от гледна точка на екологични опасности - като мониторинг и поддръжка на хвостохранилища, изграждане на хидротехнически съоръжения, управление и мониторинг на водите на рудниците, техническа рекултивация на нарушени въгледобивни терени и други. Всички те са с висока обществена значимост и засягат трайно обширни територии, а пък реализирането им гарантира както екологичните норми, така и изготвянето на оценка на рискове, свързани с управлението на съоръженията, коментират представители  на  икономическото министерство.

Осигуреният ресурс от 120 млн. лв. бил гаранция за цялостно изпълнение на проектите, а не за частично, както е било до момента. Това бе казано по повод на  решението. Интересно защо при това положение никой не се е сетил да уведоми Министерството на икономиката за тези нужди, за да се планират такива суми в рамките на бюджета за 2017 г., а спешно да се търсят такива пари година по-късно. С парите от увеличението ще се изпълняват проекти за укрепване на стени на стари хвостохранилища, за рекултивация на стари рудници в Маришкия басейн, за изграждане на съоръжение за извеждането на високите води на язовир "Жеков вир" и други проекти.

Любопитно е това, че "активната дейност" на дружеството се изразява в обявените в последните три години на три обществени поръчки на обща стойност от около 4.1 млн. лв. без ДДС. Два от търговете са за рекултивация в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско и за същите дейности (в мини "Маришки басейн" АД, край Димитровград), но в друг рудник от района - "Здравец". Те са печелени от "Енерго ремонт строй" ЕООД - София, което има участие в редица консорциуми, работили по различни строителни проекти. Третата обществена поръчка - през 2015 г., е взета от свързваната с бизнесмена депутат Делян Пеевски фирма "Водстрой".

"Еко Антрацит" се управлява от тричленен съвет на директорите - все бивши кадри на СДС. В борда е Юлиян Леков, бивш областен управител на Софийската област, а изпълнителен директор е Стефан Фурнаджиев (роден 1972 г.). Той е бил общински съветник от ОДС в Столичния общински съвет в периода 1999-2003 г., през годините е бил и в управлението на някои общински фирми. Третият член на съвета е Георги Васев. Той има участие във фирмата за фитнес услуги и спорт "А и Г едно", в която е управител и едноличен собственик на капитала от 10 лева.

През 2016 г. фонд "Работна заплата" за членовете на съвета на директорите е бил 109 117 лв., а възнагражденията на седемте служители са стрували на фирмата 66 878 лв., показват данните в отчета за дейността тогава.

Тримата директори имат мандат за управление на дружеството до януари 2018 г., което означава, че ще има промени в борда скоро. И най-вероятно те ще бъдат наследени от други правилни хора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във