Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК затяга правилата за износ на отпадъци

Европейската комисия предвижда нови мерки за намаляване на отпадъците, както и промени в законодателството за превоза на боклук. Планът за действие е в основата на Европейската Зелена сделка.

В официалното съобщение се казва, че Комисията ще продължи да модернизира законодателството на ЕС за отпадъците. Ще бъдат преразгледани правилата за превозите на отпадъци. Целта е да се ограничи износът на отпадъци, който причинява отрицателно въздействие върху околната среда и здравето. Предвидена е и проверка за проблемните потоци на отпадъци и операции в страните-членки. 

Планът включва следните мерки:

1. Устойчивостта на продуктите да стане норма в ЕС. Комисията ще предложи закон за политиката за устойчивост на продуктите. Така ще се гарантира, че продуктите на пазара в ЕС са направени така, че да бъдат по-дълготрайни, по-лесни за повторна употребае, поправка и рециклиране, както и да бъдат използвани повече рециклирани материали, отколкото първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, ще бъдат взети мерки срещу ранното излизане от употреба, а унищожаването на непродадени дълготрайни стоки – забранено;

2. Права за потребителите. Те ще имат достъп до надеждна информация по въпроси като поправката и трайността на продуктите. Това ще им помогне да направят избор, устойчив по отношение на околната среда;

3. Фокусиране върху секторите, използващи най-много ресурси и където потенциалът за кръгова икономика е най-висок. ЕК ще предприеме конкретни действия в следните сфери:

• Електроника и информационни и комуникационни технологии. Инициативата за  кръгова електроника ще удължи живота на продуктите и ще подобри събирането и третирането на отпадъци;

• Батерии и автомобили. Нова регулационна рамка за батериите ще подобри тяхната устойчивост и кръговия им потенциал;

• Опаковки. Нов регламент ще премахне прекаленото опаковане;

• Пластмаси. Ще бъдат въведени нови задължителни изисквания за рециклирането и ще бъде обърнато специално внимание върху микропластмасите, както и на пластмасите на биологична основа и биоразграждащите се пластмаси;

• Текстил. Нова стратегия на ЕС за текстила ще засили конкуренцията и иновациите в сектора, както и европейския пазар за вторична употреба на текстила;

• Строителство. Всеобхватна стратегия за устойчиво изградена околна среда ще насърчи принципа на кръговата икономика за сградите;

• Храна. Нова законодателна инициатива за многократна употреба ще замени опаките и приборите за еднократна употреба с продукти за многократна употреба в хранително-вкусовите услуги;

4. Гарантиране на по-малко отпадъци. Фокусът е върху пълното избягване на отпадъците и превръщането им във висококачествени вторични ресурси, облагодетелствани от функциониращ пазар за вторични суровини. Комисията ще проучи създаването на хармонизиран модел за събиране и етикетиране на отпадъците в целия Европейски съюз. Представеният днес План предвижда и редица действия за минимизиране на износа на отпадъци и за борба с нелегалния им превоз.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във