Банкеръ Daily

Управление и бизнес

EK започна наказателна процедура срещу България за жп транспорта

Европейската комисия реши в петък (12 ноември) да започне производство за установяване на нарушение срещу България при прилагането на европейското законодателство за железопътния транспорт. Причината е, че в България няма възможност европейски компании да извършват жп превози на пътници.

България разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. В противен случай Еврокомисията може да изпрати мотивирано становище. Процедурата може да прерасне в съдебно дело и да докара глоби на страната при липса на мерки.

Такава процедура е открита и срещу Германия. 

"Комисията реши да започне производствa за установяване на нарушение срещу България и Германия във връзка с неправилното транспониране на Директива 2016/2370/ЕС. С тази директива се изменя Директива 2012/34/ЕС относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. С нея се установява общо право на железопътните предприятия, установени в една държава членка, да извършват всички видове пътнически услуги навсякъде в ЕС и се укрепват правилата относно безпристрастността на управителите на инфраструктурата. България и Германия разполагат понастоящем с два месеца, за да отговорят на опасенията, изразени от Комисията. В противен случай Комисията може да изпрати мотивирано становище", се казва в съобщението на ЕК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във