Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК заплаши да ни накаже заради жп транспорта

Европейската комисия поиска от България да съгласува всички свои национални разпоредби в съответствие с правото на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт, съобщиха от представителството на ЕК в България.

Според директивата държавите членки трябва да създадат независим орган по безопасността и независим разследващ орган на произшествия и инциденти. Освен това трябва да се разпределят задачите и отговорностите за безопасността между различните заинтересовани страни от железопътния транспорт с цел да се гарантира, че те не се припокриват и не си противоречат помежду си.

От ЕК съобщиха, че до момента България не е успяла да осигури независимостта на разследващия орган и да му предостави достатъчно ресурси. Страната ни  разполага с два месеца, за да коригира ситуацията. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу нея.

Освен това Еврокомисията поиска от България да транспонира изцяло правилата на ЕС относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Основната цел на директивата е да установи обща рамка за широкомащабно разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива в Европа. Това е от съществено значение, за да се намали зависимостта на транспорта от петрола, да се смекчи въздействието му върху околната среда и по този начин да се укрепи водещата роля на Европа в борбата срещу изменението на климата.

 Решението трябваше да бъде приложено до 18 ноември 2016 г. най-късно. Въпреки това България само частично е уведомила Комисията за мерки за транспониране на директивата в националното право. В срок от два месеца България трябва да уведоми Комисията за тези мерки. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във