Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК удължи рамката за подпомагане на бизнеса заради COVID-19

Европейската комисия удължи до края на юни 2022 година срока на действие на временната рамка за държавна помощ, която да подпомогне бизнеса да се справи с последиците от COVID-19. 

Срокът изтичаше в края на тази година.

Новата мярка ще позволи на страните от ЕС при необходимост да разширят схемите си за подпомагане и да гарантират, че предприятията, които все още са засегнати от кризата, няма внезапно да бъдат лишени от необходимата подкрепа.

Комисията въведе и две нови мерки за допълнителен ограничен период от време. Чрез тях се осигуряват преки стимули за частни инвестиции, насочени към бъдещето и мерки за подкрепа на платежоспособността.

"От началото на пандемията временната рамка за държавната помощ дава възможност на държавите членки да предоставят целенасочена и пропорционална подкрепа на нуждаещите се предприятия, като същевременно въвеждат предпазни мерки за запазване на равнопоставеността на единния пазар. Днес ние удължихме срока на нейното прилагане с шест месеца, до края на юни следващата година. Това дава възможност за постепенно и координирано прекратяване на антикризисните мерки и отразява прогнозираното силно възстановяване на европейската икономика като цяло", коментира вицепрезидентът на ЕК и еврокомисар за конкуренцията Маргрете Вестагер.

Ето какво включват новите инструменти, насочени към текущото възстановяване на европейската икономика от пандемията:   • мерки за подпомагане на инвестициите с цел да се помогне на държавите членки да преодолеят недостига на инвестиции вследствие на кризата. Държавите членки могат да създават стимули за инвестиции в предприятията и да използват този инструмент за ускоряване на екологичния и цифровия преход. Мярката включва гаранции, за да се избегне неоправданото нарушаване на конкуренцията. Например инвестициите следва да бъдат насочени към широка група получатели, а отпуснатите суми да бъдат ограничени по размер. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2022 г.;


  • мерки за подкрепа на платежоспособността с цел привличане на частни средства и предоставянето им за инвестиции в малки и средни предприятия (МСП), включително стартиращи предприятия и малки дружества със средна капитализация. Държавите членки могат да предоставят гаранции на частните посредници, като създават стимули за инвестиране в този вид предприятия, и да им предоставят по-лесен достъп до такова дялово финансиране, което за тях често е трудно да привлекат самостоятелно. Това е от особено значение с оглед на нарастващите равнища на задлъжнялост на предприятията по време на кризата. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2023 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във