Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК удължава зависимостта на ЕС от въглищата, алармират природозащитници

Пакетът законопроекти, който Европейската комисия публикува днес, застрашава да забави усилията за ускорено, повсеместно внедряване на възобновяемата енергия, като в същото време удължават зависимостта на ЕС от въглищата. За това предупреждава международната екологична организация „Грийнпийс“.

Според организацията въглищните централи са най-големият източник на въглероден диоксид (CO2), произведен от човешка дейност. Това прави въглищата най-голямата заплаха, пред която климатът е изправен днес.

„Ако Европейският съюз иска да постигне климатичните обещания, които даде във връзка с Споразумението от Париж, трябва да ускори растежа на възобновяемите енергийни източници и да позволи на всеки гражданин да бъде част от умните и чисти екологични решения. Но предложеният пакет проектозакони поставя спирачки на този процес. Той предоставя спасителни средства на въглищните централи и позволява на енергийните компании да имат повече контрол върху енергийната система, като ограничават ролята на потребителите като производители на възобновяема енергия.“, коментира Тара Конъли, съветник по енергийните въпроси към „Грийнпийс“.
  
Мерките, предложени от Комисията, включват субсидии, известни като „студен резерв“, които се очакват да облагодетелстват въглищните, газовите и атомните централи. Под претекст, че тези базови централи могат да гарантира „лампите да светят“, когато ВЕИ централите не могат да покрият енергийните нужди, те получават плащания за тяхната разполагаемост.  Европейският енергиен пазар вече страда от свръх-производство от централи на изкопаеми горива.
  
До 2026-та година, поне 95% от въглищните централи ще могат до получават плащания за „студен резерв“ като резултат от предложенията на Комисията. Само за новите въглищни централи се предвижда да има изискване за праг на допустими емисии на въглероден диоксид, които да могат да изпускат в атмосферата. След 2026 г. всички централи, които искат да получават плащания за „студен резерв“ трябва да бъдат под прага от 550 гр. CO2 за киловат/час.
  
Комисията също така предлага да се премахне съществуващото правило, което изисква мрежата да дава приоритет на енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, пред тази, произведена от замърсяващите въглищни и атомни централи. Това е възможно да доведе до повече случаи, където ВЕИ инсталациите са изключват, особено в случаите на свръх-производство, защото е по-лесно и евтино да се спрат вятърни или соларни инсталации, отколкото въглищни или атомни такива.

В същото време предложението на Комисията поставя на дневен ред ролята на гражданите и кооперативите да произвеждат, консумират, съхраняват и продават възобновяема енергия. Въпреки това, предлага да ограничи размера на кооперативите, които използват възобновяема енергия, като постави таван на размера на проектите до средно 18 МВт на година.
  
Всеки енергиен гражданин би могъл да допринесе с малко количество, но заедно те могат да имат голяма роля в прехода към възобновяема енергия. Скорошен доклад на CE Delft показва, че над 112 милиона енергийни граждани могат да покрият 19% от потреблението на електроенергия в Европа до 2030 г. До 2050 г. над 264 милиона европейски гражданин, или половината от всички граждани на Европейския съюз, могат да задоволят до 45% от нуждите за електричество на Европа.
  

  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във