Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК ще разследва България заради магистрала "Струма"

Европейската комисия ще започне разследване в рамките на EU Pilot, за да установи дали избраният от правителството вариант за магистрала „Струма“ през Кресненския пролом спазва европейската Директива за управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Това се казва в писмо, подписано от изпълнителния заместник-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс и еврокомисаря за околна среда Виргиниюс Синкявичюс.

В документа се изброяват установените досега нарушения при планирането на участъка от магистралата през пролома и категорично се подчертава, „че проектът за автомагистрала „Струма“ следва да се изпълнява в пълно съответствие с правото на ЕС, включително законите в областта на околната среда и пътната безопасност, независимо от източника на финансиране и от това дали в Комисията е подадено ново заявление или не.

Писмото на Тимерманс е в отговор на жалбата на 588 жители на Кресна, подкрепени от Общинския съвет на града, които апелираха сегашният път Е79 през Кресненския пролом да остане като локален, а АМ „Струма“ да се построи изцяло извън дефилето. 211 346 души се застъпиха към техните искания за спасяване на човешки животи, както и за опазване на поминъка и природата на Кресна чрез европейска онлайн подписка.

В писмото на Еврокомисията още веднъж се напомня, че проектът за строеж на Лот 3.2. от АМ Струма е в нарушение на Европейската директива за местообитанията. Документът посочва, че след подадената жалба от НПО през 2017 г. за тези нарушения, комисията е започнала двете наказателни процедури за НАТУРА 2000 от 2018 г. и 2019 г.

В края на 2019 г. ЕК отправи тежки критики към България относно Решението по ОВОС и Апликационната форма за Лот 3.2, което накара АПИ да оттегли проекта за еврофинансиране с риск обществото да плати цената. 

Повече от 20 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. Мястото е една от най-богатите на диви растения и животни територии в България, част от мрежите „Натура 2000“, КОРИНЕ и важна орнитологична зона според Birdlife International. То е разположено на границата на средиземноморската и средноевропейската природни зони, поради което живият свят тук е удивително богат. В него се срещат редки за България и защитени от закона растения и животни. 

В средата на януари България оттегли апликационната форма за изграждането на автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле, но продължава да разглежда проекта като приоритетен и не се отказва от него. Оттам посочват: "Решението не го стопира, а ще ускори екипната работа на всички институции, ангажирани с разширението на единствения "тесен участък" по направлението до границата с Гърция. През август 2019 г. страната ни кандидатства за 270 млн. евро, с които щеше да финансира строителството. През октомври обаче бе публикуван отговор от Брюксел, че Комисията смята, че на база представената информация, исканият финансов принос за предложения голям проект не е оправдан. Бе посочено, че България не е успяла да осъществи целите и мерките за опазване на всички обекти, определени съгласно директивата за местообитанията, като по този начин е нарушила същата директива. 

Природозащитниците се опасяват, че въпреки че правителството се отказа от финансирането от Европа за проблемния участък, това няма да доведе до изпълнение на европейските изисквания за опазване на биоразнообразието. Всички останали участъци са реализирани с вече усвоени европейски средства. През тази година предстои и мисия от Комитета към Бернската конвенция по случая. Така, кампанията за Кресна продължава да е една от най-актуалните в България и има нужда от активна позиция и в момента.

Каква цена сме платили 

До момента Европейската комисия е отпуснала над 1,9 млрд. лв. от Кохезионния фонд за изграждането на автомагистралата. Задължението на България е да построи цялата АМ “Струма” в рамките на два последователни програмни финансови периода — 2007-2013 за лотове 1, 2 и 4, както и за технически проучвания на лот 3, а в периода 2014-2020 — финализиране на лот 3. При нарушаване на сроковете и незавършване на автомагистралата до 2022 г., страната трябва да върне еврофинансирането за цялата автомагистрала. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във