Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ЕК ще актуализи правилата за устойчива употреба на пестициди в ЕС

Европейската комисия очаква предложения и коментари относно своето предложение за устойчива употреба на продукти за растителна защита, което беше публикувано на 22 юни тази година. Документът е в изпълнение на целите на стратегията "От фермата до трапезата" и стратегията за биоразнообразие за намаляване с 50% на употребата и риска от химически пестициди и 50% на по-опасните пестициди в ЕС до 2030 година. Всеки може да изпрати своите мисли по този регламент до 19 септември чрез портала на ЕК.

След приключване на този срок, Еврокомисията ще направи обобщение, което ще представи на Европейския парламент и Съвета, за да бъдат използвани в законодателния дебат.

Регламентът е задължителен и ще се прилага пряко в държавите членки. Лайтмотивът на ЕК е, че времето на химическите продукти за растителна защита изтича и те трябва да се използват само в краен случай.

Държавите членки ще трябва да изготвят и публикуват национални планове за действие за устойчива употреба на пестициди. В тях трябва да се съдържат количествени цели, позовавания на обвързващите национални цели за намаляване до 2030 г., както и съответни индикативни цели, мерки, графици и показатели за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда.

От Европейската комисия предвиждат прилагането на този регламент "да бъде отложено, за да се даде възможност на компетентните органи и на операторите да се подготвят за изискванията, въведени с него".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във